Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK M – 2265 – 70/15/16 – „Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji, pomiarów szczelności źródeł promieniotwórczych, kalibracji radiometrów, naprawy aparatury izotopowej, oraz wymiany źródeł izotopowych i regeneracji pojemników, konserwacja sytemu sygnalizacji pożaru” 11:23 27-11-2015 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWKM-2265-68/15 – Dostawa przepustów taśmowych 09:32 27-11-2015 Przetargi Szczegóły
KWKC/04/15 – Remont pompy wysokociśnieniowej typu OW-250/7 11:26 26-11-2015 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWKB-2265/12/15 – Dostawa zaworów regulacyjnych pływakowych kątowych 10:23 26-11-2015 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWKM-2265-75/15/16 – Dostawa kotew górniczych drewnianych 10:21 26-11-2015 Przetargi Szczegóły
KWK R/WR/01/15/16 – Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 08:17 26-11-2015 Artykuł Szczegóły
SRK/TZ/KWKM-2265-38/15 – Dostawa części zamiennych do urządzeń montażowych typu Flexco 13:56 25-11-2015 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWKBD-2265-04/15 – Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia 11:38 25-11-2015 Przetargi Szczegóły
KWKB/07/15/16 – Dostawa dwóch ognioszczelnych, dwuodpływowych i dwunapięciowych przewoźnych stacji transformatorowych. 08:53 25-11-2015 Przetargi Szczegóły
KWK BD/02/15 – Wykonanie 5 tam izolacyjnych murowanych w celu realizowania procesu likwidacji części podziemnej KWK Boże Dary 07:51 20-11-2015 Przetargi Szczegóły