Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/BZ– 2265 –29/15 – Dostawa oprogramowania i sprzętu do tworzenia kopii zapasowych serwerów 07:53 03-12-2015 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWKM-2265/46/15/16 – Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych 07:50 03-12-2015 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWKM-2265/57/15/16 – Wykonanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych torów transmisyjnych 14:56 02-12-2015 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK KJ-2265-07/15 – Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób i materiałów 10:33 02-12-2015 Przetargi Szczegóły
KWKM/31/15/16 – Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji FAMUR S.A. 07:29 02-12-2015 Przetargi Szczegóły
CZOK/63/15 – Modernizacja systemu przewietrzania pompowni Siemianowice wraz z automatyzacją 07:26 02-12-2015 Przetargi Szczegóły
KWK M/52/15/16 – Kompleksowa obsługa łaźni górniczych 14:42 27-11-2015 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M – 2265 – 70/15/16 – „Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji, pomiarów szczelności źródeł promieniotwórczych, kalibracji radiometrów, naprawy aparatury izotopowej, oraz wymiany źródeł izotopowych i regeneracji pojemników, konserwacja sytemu sygnalizacji pożaru” 11:23 27-11-2015 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWKM-2265-68/15 – Dostawa przepustów taśmowych 09:32 27-11-2015 Przetargi Szczegóły
KWKC/04/15 – Remont pompy wysokociśnieniowej typu OW-250/7 11:26 26-11-2015 Przetargi Szczegóły