Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/15/17 – Roboty szybowe w Oddziale CZOK Część I – VI 17:04 12-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-08/17 Roboty dekarsko blacharskie, wymiana okien w częściach wspólnych, wykonanie iniekcji ścian i remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Dąbrowskiego 5 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych. 13:49 12-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-20A/17- Dostawa baterii i akumulatorów 13:23 12-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –13/17 Wykorzystanie Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego do wykonania kontroli stanu technicznego obmurza szybu wydechowego nieuzbrojonego Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” 13:10 12-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-49-17 „Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostolinijności torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami….” 12:35 12-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK/04/17/18 Usługi w zakresie sprzętu ciężkiego 12:10 12-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/13/17 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”. 10:35 12-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK P/04/17 – „Wykonanie projektów likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I” 15:14 11-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK -2265-31/17 – „Naprawa lin stalowo–gumowych” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 13:32 11-10-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/39/17 Roboty elektryczne w SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi: Część I – Remont kapitalny rozruszników elektrolitycznych: Zadanie 1: Remont kapitalny rozrusznika ARWc – Pompownia „Jan Kanty”, Zadanie 2: Remont kapitalny rozrusznika ARWc – Pompownia „Szombierki” Część II – Remont transformatora 110/6kV część II Część III – Remont przetwornicy dwumaszynowej zasilającej maszynę wyciągową szybu Jan III” Część IV – Wymiana baterii akumulatorów w rozdzielni 6kV R-691 na poz. 690m. 12:02 11-10-2017 Przetargi Szczegóły