Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK S-2265–28/18 Dostawa przyrządów pomiarowych w 2018 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk”, w tym: Część I : Dostawa przyrządów do pomiarów instalacji elektrycznych; Część II: Dostawa ultradźwiękowego grubościomierza z osprzętem. 14:14 15-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK S-2265-23/18-Naprawy i remonty urządzeń dołowych systemu SMP-NT w 2018 i I kwartał 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Śląsk” 14:07 15-11-2018 Przetargi Szczegóły
KWK/04B/18 „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263. Etap I: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263. Etap II: Nadzór autorski dla robót związanych z realizacją Etapu I. 14:07 15-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-29B/18 „Roboty budowlane” Część I – Remont budynku rozdzielni 6kV- rozdzielnia główna Część II – Remont budynku rozdzielni 6kV – rozdzielnia R5” 14:06 15-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II-2265-26/18 „Usługi serwisowe w zakresie przeglądów okresowych, napraw i remontów urządzeń łączności iskrobezpiecznej systemów UTI, ITS i LSTI produkcji Telvis dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. 13:56 15-11-2018 Przetargi Szczegóły
PRZZ/0736 – Dostawa zegarka jubilackiego 11:56 15-11-2018 Przetargi Szczegóły
PRZZ/0734 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego – wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego, na nieruchomości w Mszanie przy ul. Wodzisławskiej 6. 11:22 15-11-2018 Przetargi Szczegóły
Zakup uszczelek do rurociągów stalowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. 09:01 15-11-2018 Artykuł Szczegóły
Zakup siatek okładzinowych oraz podkładek blaszanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. 08:58 15-11-2018 Przetargi Szczegóły
AZM/13/18 Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bytomiu przy ul. Murarskiej 4 będącego wyłączną własnością SRK S.A. 09:37 14-11-2018 Przetargi Szczegóły