Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
ZP-WII-0005/19 – ”Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 12 tam murowych w celu realizacji procesu likwidacji części podzemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK Wieczorek II. 12:38 12-06-2019 Przetargi Szczegóły
KWK C/25B/18/19 – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw i remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2019 dla silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz silników maszyn wyciągowych i wentylatorów w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu. 09:28 12-06-2019 Przetargi Szczegóły
„Dostawa środków opatrunkowych (wyposażenie apteczek i toreb sanitariuszy) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II” 13:03 11-06-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-BZ-0005/19/1 Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2019r. 10:47 11-06-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-CZOK-0005/19 – ”Dostawa części do pomp” dla Oddziału CZOK Część I: „Dostawa części do pomp”.- Ruch II Pompownia „Siemianowice” Część II: „Dostawa części do pomp”.- Ruch II Pompownia „Jan Kanty” Część III: „Dostawa części do pomp”.- Ruch II Pompownia „Pstrowski” Część IV: „Dostawa części do remontu pomp PSz”-w ramach zadania „Dostawa części do pomp”- Ruch II Pompownia „Pstrowski” Część V: „Dostawa części do remontu pomp głównego odwadniania”.- Ruch II Pompownia „Szombierki” Część VI: „Dostawa części do remontu pomp WPS150”- w ramach zadania „Dostawa części do remontu pomp głównego odwadniania”.- Ruch II Pompownia „Szombierki” Część VII: „Dostawa części do remontu pomp”.- Ruch II Pompownia „Powstańców Śląskich Bytom I” 11:38 10-06-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-CZOK-0006/19 „Dostawa elementów wyposażenia szybu dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi CZOK 11:07 10-06-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-KCL-0001/19-1-1 – „Aktualizacja koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych w związku z zatopieniem zrobów byłej KWK „Siersza” w Trzebini wraz z opracowaniem studium wykonalności”. 10:01 10-06-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0037-19 Zakup wraz z dostawą rygli wrót szybowych RWS – 02/127 09:26 10-06-2019 Przetargi Szczegóły
RO-PI-0017/19 „Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I” 12:22 08-06-2019 Artykuł Szczegóły
„Badanie, kontrola i sprawdzenie przyrządów pomiarowych” będących w eksploatacji SRK SA oddział KWK „Wieczorek II” 09:56 08-06-2019 Przetargi Szczegóły