Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK–2265-17/18/19 Prowadzenie pomiarów i obserwacji makroskopowej na terenie byłego obszaru górniczego „Siersza” w latach 2019-2021 07:45 14-11-2018 Przetargi Szczegóły
KWK B/10/18/19 „Bieżąca konserwacja, udrażnianie i czyszczenie rowów zlokalizowanych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze… 07:24 14-11-2018 Przetargi Szczegóły
Wykonanie pomiarów badań elementów wyciągów szybowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” 07:14 14-11-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/19/18/19 Roboty górnicze i hydrotechniczne na poziomie 416 m polegające na wykonaniu infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu „Czułów” SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 08:18 13-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ?KWK W II -2265-25/18-Dostawa pompy pneumatycznej PUMPS 2000 typu DS50S dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddziału KWK „Wieczorek II” 13:54 09-11-2018 Przetargi Szczegóły
Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Oddziału SKR KWK „Wieczorek II 11:33 09-11-2018 Przetargi Szczegóły
Zakup nagrzewnic i grzejników elektrycznych przenośnych. 11:07 09-11-2018 Przetargi Szczegóły
Wykonanie regeneracji 2 sztuk klap zwrotnych staliwnych kołnierzowych z obiegiem DN250 PN100 dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. 11:02 09-11-2018 Przetargi Szczegóły
Dostawa zestawów narzędziowych, sprzętu specjalistycznego ogrodniczego, drogowego oraz narzędzi ręcznych dla konserwatorów SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. 10:59 09-11-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/22/18/19- „Likwidacja szybu JAS VI wraz z obiektami budowlanymi i infrastrukturą przynależną w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju zlokalizowanych w Połomii przy ulicy Wolności, gm. Mszana, dz. Nr 213/34” 08:48 09-11-2018 Przetargi Szczegóły