Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/05/18 Roboty budowlane… 13:18 10-07-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/14/18 Naprawa rur 12:40 10-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/06/18 – Dostawa środków ochrony indywidualnej……… 10:50 10-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK– 2265 –24/18 Dostawa olejów i smarów dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Część I: Dostawa olejów Część II: Dostawa smarów Część III: Dostawa oleju elektroizolacyjnego Część IV: Dostawa smaru do gwintów PG Część V: Dostawa oleju do HPR 08:35 10-07-2018 Przetargi Szczegóły
AZM/01/18- „Wybór rzeczoznawców majątkowych- wykonanie operatów szacunkowych składników substancji mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. …” Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V 10:44 09-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-28/18Dostawa wyrobów hutniczych dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi Część I: Dostawa blachy Część II: Dostawa kształtowników i wałków Część III: Dostawa siatek i krat Wema 08:31 06-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-29/18 Roboty budowlane” Część I – Remont budynku rozdzielni 6 kV – rozdzielnia główna. Część II – Remont budynku rozdzielni 6 kV – rozdzielnia R5. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w KWK „Centrum” w Bytomiu. 08:10 06-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD -2265-18/18 -„Dostawa materiałów drewnianych” 14:14 05-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/18A/17/18 Świadczenie całodobowych usług pierwszej pomocy……. 13:58 05-07-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/18/18 „Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu” 13:50 05-07-2018 Przetargi Szczegóły