Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
ZP-BD-0003/19 „Remont przetwornicy prądu stałego maszyny wyciągowej szybu II” dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 09:34 17-06-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-BD-0002/19-1 „Dostawa armatury wodnej dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 10:28 14-06-2019 Przetargi Szczegóły
RO-JM-0028/19 – Badanie wytrzymałości na ściskanie Rc1 i Rc28 spoiwa mineralnego UTEX-WT dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”. 09:02 14-06-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-JM-0005/19 – „Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno – cementowego do wykonania korków przeciwwybuchowych w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. 08:53 14-06-2019 Przetargi Szczegóły
RO-BD-0025/19 Zakup 15 sztuk pływakowych czujników poziomu cieczy typu MAC-3 dla SRK Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach 07:32 14-06-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0017/19„Dostawa blach, kształtowników, krat Wema” Część I: Blachy, Część II: Kształtowniki i wałki, Część III: Kraty Wema. 07:20 14-06-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0018/19 – „Dostawa szczotek elektrycznych” 06:30 14-06-2019 Przetargi Szczegóły
R-S-0010/19 – Przeglądy i serwis zasilania awaryjnego wraz z zasilaniem gwarantowanym systemów centrali telefonicznej i dyspozytora ruchu dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK ,,Śląsk” w 2019 roku. 06:26 14-06-2019 Przetargi Szczegóły
Udrożnienie kanału rurowego Ø500 zabudowanego przy przepompowni „Hubertus” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Mysłowice” 13:58 13-06-2019 Przetargi Szczegóły
R-MW-0008/19 Wynajem długoterminowy jednego samochodu dostawczego dla potrzeb SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła 1” 13:21 13-06-2019 Przetargi Szczegóły