Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
PRZZ/1010 – Wyposażenie nieruchomości w 4 pojemniki na odpady komunalne o pojemności do 1200 l wraz z konserwacją, myciem i dezynfekcją dla oddziału SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju, zakład główny przy ul. Górniczej 1 08:36 27-12-2018 Przetargi Szczegóły
BZ/06/18 „Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniową” 12:55 21-12-2018 Przetargi Szczegóły
Wynajem i serwis kabin toaletowych do obsługi przepompowni zlokalizowanych na terenie Zabrza oraz Gminy Gierałtowice. 11:39 21-12-2018 Przetargi Szczegóły
PRZZ/0947 – 241800042 – Prenumerata Dziennika Gazeta Prawna dla SRK S.A. w Bytomiu Oddziału w Dąbrowie Górniczej kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w 2019 roku 09:54 21-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ?KWK K-2265-40/18/19-„Świadczenie usług w zakresie doraźnego udrażniania i czyszczenia ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi i komór oraz przepustów, przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński” 2019r.” 08:57 21-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK?NZ?KWK C-2265-49/18-Wykonanie dokumentacji technicznej rurociągów przeciwpożarowego i tłocznego azotu w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. 08:43 21-12-2018 Przetargi Szczegóły
Wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie do potoku Czarniawka w km 3+150 ścieków bytowych oraz wód opadowych 06:57 21-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-67/18/19 „Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy systemów telewizji dozorowej dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” 14:03 20-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-40/18 „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Część I. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Część II. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego oraz materiałów eksploatacyjnych 13:53 20-12-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/16/18/19 – „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku, w tym: Zadanie 1 – Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn; Zadanie 2 – Przebudowa chodnika wodnego S, przebudowa odcinka łączącego chodnik wodny S z chodnikiem podosadnikowym; Zadanie 3 – Przebudowa Przekopu wodnego” 13:32 20-12-2018 Przetargi Szczegóły