Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK C-2265-44/17 – Likwidacja stacji paliw dla SRK S.A. 10:45 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K/04/17/18 – Opracowanie: Dodatek nr 5 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego KWK „Krupiński”… 10:37 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK/05/17 Rozbiórka wiaduktów… 10:33 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-05-17/18- Opr.dok.proj.-koszt.:Rekul.zbior.Hubertus 10:22 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK P/08/17 – „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I”. 10:19 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-52/17 – „Dostawa drewna i tarcicy” 10:11 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/27/17 Remont pomp zatapialnych typu PSZ 125 – szt. 2 dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” 09:39 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK P /05/17 – „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017” Część I,II i III dla Oddziału KWK „Pokój I” 15:18 13-10-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/21A/17 – Dostawa i wymiana kompletnych pól przedziału drabinowego szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko” 14:25 13-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK MY/07/17- „Dostawa rur stalowych, elementów złącznych i montażowych do awaryjnego odprowadzania wód dołowych do pompowni głównego odwadniania na poz. 665m”. 14:03 13-10-2017 Przetargi Szczegóły