Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK M/16/17/18 Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych…… 08:47 12-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK MY/02/18 – Wykonanie prac związanych z likwidacja obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice. 13:42 09-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-21/18 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynkach 08:59 09-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/01/18 – „Likwidacja budynku głównego przeróbki mechanicznej węgla oraz wykonanie częściowej przebudowy sieci C.O ,p.poż., wody pitnej i wykonanie częściowej przebudowy sieci elektroenergetycznej” w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu 08:48 09-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C– 2265 – 03A/18 Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic 14:13 08-03-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/02/18- „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””, Etap II: „Projekt ujęcia i zabezpieczenia dróg spływu wszystkich wód z PS „Powstańców Śląskich- Bytom I” oraz skierowania ich do nowego wyrobiska korytarzowego na poz. 760 m”. 11:41 08-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-01/18- Wywóz nieczystości komunalnych dla CZOK na 2018 rok 11:22 08-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/06/18 – „Dostawa sprężonego powietrza dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Jas-Mos” Oddział w Jastrzebiu – Zdroju” 10:48 08-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/17/17/18- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok Oddział KWK „Makoszowy”. 09:34 08-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-02A/18Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu na 2018r. 08:30 08-03-2018 Przetargi Szczegóły