Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK P-2265-11/17 „Wykonanie dwóch kwartalnych badań i ocen stanu technicznego obudowy szybu „Otylia” dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” 12:11 18-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-43/17 – Wykonanie robót remontowo – budowlanych……… 11:58 18-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-04A/17 Dostawa urządzeń pomiarowych 11:56 18-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-08/17- Dostawa spoiwa na bazie anhydrytu 11:55 18-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-04/17 Wykonanie projektów likwidacji oraz kosztorysów szybu „Południowego” i szybu IV 11:50 18-09-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/11A/17 Dostawa lutni elastycznych na Pompownię Pstrowski 10:10 18-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/22A/17 Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Część I – remont pomp OW- 250/7 szt. 2, Część II – remont pompy OW-250 R/8 szt. 1. 09:56 18-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/07/17 – Wzmocnienie obudowy poprzez nakładanie torkretu natryskowego w SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” 08:30 18-09-2017 Przetargi Szczegóły
BZ/02/17 – Wycena wartości godziwej … Część I i Część II 13:58 14-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-08B/17- Świadczenie usług precyzyjne próby powietrza 13:42 14-09-2017 Przetargi Szczegóły