Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
RO-CZOK-0023/19 Zakup liczników energii elektrycznej do pomiarów w układzie bezpośrednim. 13:47 05-06-2019 Artykuł Szczegóły
RO-P-0034-19 Zakup wraz z dostawą aparatury elektrycznej 12:02 05-06-2019 Przetargi Szczegóły
RO-RY-0015/19 Wywóz i utylizacja odpadów po rozbiórce 8 obiektów budowlanych dla SRK S.A. KWK „Rydułtowy I” 09:43 05-06-2019 Artykuł Szczegóły
RO-RY-0014/19 Wypożyczenie sprzętu budowlanego (koparki wraz z operatorem)w celu rozbiórki 8 obiektów budowlanych. 09:25 05-06-2019 Artykuł Szczegóły
RO-KCL-0020/19-241900043-Wykonanie pieczątek na potrzeby SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji 09:17 05-06-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-S-0005/19 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, nadzwyczajnych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem, stacji wentylatorów oraz pompowni odwadniania kopalni”, ul. Kalinowa 12, 41–707 Ruda Śląska”. 11:39 04-06-2019 Przetargi Szczegóły
R-S-0013/19-Pranie odzieży roboczej dla pracowników SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w 2019 roku. 10:15 04-06-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-M-0004/19 Rozbiórka mostu przenośnikowego obiekt 8.6 i 8.7, stacji przesypowej obiekt 2.b.14 oraz 2.b.15 08:10 04-06-2019 Przetargi Szczegóły
RO-PI-0016/19 „Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I” 14:15 03-06-2019 Artykuł Szczegóły
KWK M/22A/18/19 – „Rozbudowa obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim w ciągu DK 44 oraz rozbiórka progu wodnego wraz z budową umocnienia fragmentu cieku potoku Chudowskiego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 12:38 03-06-2019 Przetargi Szczegóły