Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
ZP-BZ-0005/19 Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2019r. 10:12 21-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0028-19 Zakup prostownika z rozruchem 14:02 20-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-KCL-0017/19-1-241900033 – Wykonanie dokumentacji projektowej na likwidację szybu na terenie byłej kopalni Bolesław w Przygórzu na działce nr 206 AM1 obręb 0016 Wolibórz 13:42 17-05-2019 Przetargi Szczegóły
Wykonanie badania parametrów kruszywa planowanego do zastosowania jako materiały zasypowego przy likwidacji szybów kopalnianych. 13:13 17-05-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/KWK C-OPG/ZO – 2265-17/19 „Dostawa materiałów budowlanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 12:46 17-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-W II-0008/19 Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w lokalu mieszkalnym przy ul. Mysłowickiej 47a/18 w Katowicach. 14:15 16-05-2019 Przetargi Szczegóły
KWK/11A/18/19 – „Budowa systemu odwodnieniowego niecki bezodpływowej tzw. Niecki Montometu w Piekarach Śląskich i Bytomiu obejmującego wykonanie rowów, zbiornika retencyjnego, wlotu dokowego, przepompowni wód oraz rurociągu grawitacyjnego i tłocznego na terenie miasta Piekary Śląskie – ETAP I”. 13:45 16-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-M-0012/19 Dostawa dwóch dysków zewnętrzny 6 TB WD Desktop, USB 3.0 8.9 cm (3.5”)Power suppl, USB cable lub o zbliżonych parametrach technicznych dla Oddziału KWK „Makoszowy”. 13:34 16-05-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-S-0003/19 „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk”.” 13:34 16-05-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-B-0003/19: Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód” – części I – VI 13:26 16-05-2019 Przetargi Szczegóły