Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
ZP-S-0005/19 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, nadzwyczajnych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem, stacji wentylatorów oraz pompowni odwadniania kopalni”, ul. Kalinowa 12, 41–707 Ruda Śląska”. 11:39 04-06-2019 Przetargi Szczegóły
R-S-0013/19-Pranie odzieży roboczej dla pracowników SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w 2019 roku. 10:15 04-06-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-M-0004/19 Rozbiórka mostu przenośnikowego obiekt 8.6 i 8.7, stacji przesypowej obiekt 2.b.14 oraz 2.b.15 08:10 04-06-2019 Przetargi Szczegóły
RO-PI-0016/19 „Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I” 14:15 03-06-2019 Artykuł Szczegóły
KWK M/22A/18/19 – „Rozbudowa obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim w ciągu DK 44 oraz rozbiórka progu wodnego wraz z budową umocnienia fragmentu cieku potoku Chudowskiego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 12:38 03-06-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0010/19 Część I: Dostawa zasuw DN500 PN10 rozdzielających chodniki wodne na poz. 690 m – Pompownia Dębieńsko. Część II : Dostawa reduktorów ciśnienia oraz filtru do wymiany w instalacji przeciwpożarowej – Pompownia Powstańców Śląskich dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi 12:33 03-06-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0013/19 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku przedszkola miejskiego nr 29 przy ul. Czarnieckiego 2 w Bytomiu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 11:10 03-06-2019 Przetargi Szczegóły
RO-JM-0026/19 – Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Pszczyńskiej 14 w Jastrzębiu-Zdroju – czyszczenie studzienki zbiorczej wraz z systemem drenarskim 08:40 03-06-2019 Przetargi Szczegóły
RO-M-0013/19 Zakup druków na 2019 rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 11:40 31-05-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-M-0012/19 Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich Spółki Restrukturyzacji Kopalń oddział KWK „Makoszowy” na 2019 rok 10:35 31-05-2019 Przetargi Szczegóły