Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
RO-M-0013/19 Zakup druków na 2019 rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 11:40 31-05-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-M-0012/19 Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich Spółki Restrukturyzacji Kopalń oddział KWK „Makoszowy” na 2019 rok 10:35 31-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-K-0004/19-Świadczenie usług w zakresie serwisu, napraw bieżących, przebudów oraz demontażu klimatyzatorów stacjonarnych zabudowanych w pomieszczeniach SRK S.A. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w roku 2019. 12:56 30-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-PI-0009/19 – Świadczenia usług w zakresie utrzymania dróg, placów, chodników oraz terenów zielonych…” 12:54 30-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0013/19 Projekt przebudowy wymiennikowni ciepłej wody użytkowej dla budynku łaźni na Ruch I Pompownie głębinowe dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 12:41 30-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0019/19 „Dostawa aparatów ucieczkowych dla Oddziału CZOK.” 12:27 30-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0020/19 „Dostawa armatury dla Oddziału CZOK w Czeladzi ” Część I: Armatura przemysłowa, Część II: Armatura instalacyjna i sanitarna 12:25 30-05-2019 Przetargi Szczegóły
KWK C/16C/18/19 – „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku – Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn” 12:14 30-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-MW-0005/19 Udzielanie świadczeń związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła I z siedzibą w Katowicach w latach 2019-2020 12:13 30-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-BD-0024/19 – Dostawa muf kablowych SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach 10:36 30-05-2019 Przetargi Szczegóły