Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
RO-CZOK-0020/19 Dostawa uszczelek i płyt klingierytowych 09:13 24-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-CZOK-0017/19 Wykonanie pieczątek służbowych w roku 2019 dla Oddziału CZOK 08:39 24-05-2019 Przetargi Szczegóły
Wykonanie audytu efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej dotyczącego przedsięwzięcia: „Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w wyniku zmiany systemu odwadniania ze stacjonarnego na głębinowy w Pompowni „Jan Kanty”” 07:30 24-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-CZOK-0017/19-1 Wykonanie pieczątek służbowych w roku 2019 dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 13:30 23-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0010/19Wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji żelbetowej basztowej wieży szybowej szybu „Budryk” oraz pracy wyciągu szybowego na podstawie pomiarów geodezyjnych z uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego wieży dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. 12:58 23-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-BD-0007/19„Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Część I: Rozpory regulowane obudowy chodnikowej Część II: Zestawy naprawcze obudowy chodnikowej Część III: Stojak cierny typu SV (do 4,0m) Część IV: Prostki z kształtownika o profilu V29 z łącznikami kątowymi ŁKWh V29 12:57 23-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0007/19-1„Naprawa rur” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi 12:43 23-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-JM-0009/19Dostawa części do pomp OW-100B dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. 12:38 23-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-KCL-0005/19 „Przeglądy techniczne oraz naprawy, remonty agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w latach 2019 – 2020” 12:37 23-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-S-0009/19 „Wykonanie pomiarów wychylenia trzonu wież szybowych szybów ”III” i ”IV” oraz pomiarów sytuacyjno-wysokościowych dla wyznaczenia deformacji pionowych i poziomych powierzchni terenu i obiektów przyszybowych na terenie zakładu górniczego KWK „Śląsk” z pełnym opracowaniem graficznym i analizą uzyskanych wyników pomiarowych” 12:34 23-05-2019 Przetargi Szczegóły