Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
ZP-W II – 0003/19 Opracowanie 14 projektów technicznych….. 12:27 29-05-2019 Przetargi Szczegóły
KWK W/05/18/19 Likwidacja wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami w rejonie szybu „Wschodni” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek I” 07:57 29-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0027-19-2 Zakup stycznika 07:05 29-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-B–0006 –/19 – Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi 07:14 28-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-PI-0015/19 „Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I” 13:37 27-05-2019 Artykuł Szczegóły
R-CZOK-0012/19 Prace na rurociągach w Oddziale CZOK – Wymiana trójnika na rurociągu głównego odwadniania DN450 w szybie Kolejowy – Pompownia Siemianowice. 11:12 27-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-CZOK-0020/19 Dostawa uszczelek i płyt klingierytowych 09:13 24-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-CZOK-0017/19 Wykonanie pieczątek służbowych w roku 2019 dla Oddziału CZOK 08:39 24-05-2019 Przetargi Szczegóły
Wykonanie audytu efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej dotyczącego przedsięwzięcia: „Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w wyniku zmiany systemu odwadniania ze stacjonarnego na głębinowy w Pompowni „Jan Kanty”” 07:30 24-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-CZOK-0017/19-1 Wykonanie pieczątek służbowych w roku 2019 dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 13:30 23-05-2019 Przetargi Szczegóły