Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
RO-JM-0006/19 – Wykonanie badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. 11:05 24-01-2019 Przetargi Szczegóły
RO-JM-0007/19 Zakup klamer stalowych ciesielskich wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos”. 10:03 24-01-2019 Przetargi Szczegóły
Serwis techniczny – przeglądy konserwatorskie urządzeń transportu bliskiego zgodnie z przepisami UDT – urządzeń dźwignicowych (suwnic ręcznych, wciągników ręcznych i elektrycznych) dla SRK S.A. Oddział KWK Brzeszcze Wschód w roku 2019. 09:39 24-01-2019 Artykuł Szczegóły
RO-JM-0005/19 Zakup gwoździ stalowych (czarnych) wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos”. 09:38 24-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK WII/10/18/19 „Analiza hydrogeologiczna i techniczno-ekonomiczna modelu głównego odwadniania zakładu górniczego SRK S.A. KWK „Wieczorek II” po zakończeniu likwidacji wyrobisk górniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. 09:03 24-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/WR/04/18/19 – „Świadczenie usług przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie” w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Jas-Mos” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” 12:48 23-01-2019 Przetargi Szczegóły
Przegląd techniczny urządzenia typu BOB–5500/630 produkcji ZUT „Zgoda” 10:58 23-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK WII/WR/01/19 – „„Wykonanie robót górniczych związanych z przebudową oraz wzmocnieniem obudowy w upadowej technologicznej 2 w renie szybu Roździeński na poziomie 630m dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II”. 10:47 23-01-2019 Przetargi Szczegóły
RO-BZ-0001/19 Przeprowadzenia audytu finansowego kosztów wykazanych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., związanych z realizacją projektu naukowego współfinansowanego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali (FBWiS) o akronimie roboczym STAMS nr RFCR-CT-2015-00002. 10:17 23-01-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-22656-45/18-Likwidacja toru nr 180 na bocznicy kolejowej KWK „Makoszowy” 07:17 23-01-2019 Przetargi Szczegóły