Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
R-KCL-0007/19 Remont instalacji p.poż. oraz wykonanie drogi ewakuacyjnej archiwum w budynku siedziby SRK S. A. Oddział w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 10 w Dąbrowie Górniczej 11:57 23-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0016/19 Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu „Ewa” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 11:55 23-05-2019 Przetargi Szczegóły
061900061 Dostawa środków opatrunkowych (wyposażenie apteczek pierwszej pomocy i toreb sanitariuszy) dla SRK S.A. Oddział CZOK 11:55 23-05-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-M-0008/19 – „Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Węgla KWK „Makoszowy” ujętych w Grupie II, Grupie III i Grupie V dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” 11:42 22-05-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/KWK C-TM/ZO-2265-18/19 „Serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A 09:41 22-05-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-BZ-0005/19 Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2019r. 10:12 21-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0028-19 Zakup prostownika z rozruchem 14:02 20-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-KCL-0017/19-1-241900033 – Wykonanie dokumentacji projektowej na likwidację szybu na terenie byłej kopalni Bolesław w Przygórzu na działce nr 206 AM1 obręb 0016 Wolibórz 13:42 17-05-2019 Przetargi Szczegóły
Wykonanie badania parametrów kruszywa planowanego do zastosowania jako materiały zasypowego przy likwidacji szybów kopalnianych. 13:13 17-05-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/KWK C-OPG/ZO – 2265-17/19 „Dostawa materiałów budowlanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 12:46 17-05-2019 Przetargi Szczegóły