Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK C/08A/18 Roboty szybowe …. 09:05 11-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-20/18 Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących ze spalania węgla, lokowanych w wyrobiskach na terenie Oddziału KWK Centrum w Bytomiu 08:55 11-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B–2265–03C/18 Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego – remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i ogrodzenia na dz. nr 475/5 przy ul. Przyłogi 26 w Brzeszczach 08:52 11-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK–2265–21/18 Dostawa szczotek elektrycznych dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi 08:26 11-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-14/18 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 08:16 11-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-13/18-„Dostawa dźwigarów szybowych do szybu „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 07:17 11-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/05A/18 Wykonanie 56 sztuk otworów badawczych……… 12:24 07-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK MY/01/18- „Dokumentacja techniczna: Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych w KWK „Mysłowice” wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych wyszczególnionych obiektów budowlanych.” 11:07 07-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK A/02/18- „Likwidacja szybu „Chrobry I”” 10:49 07-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK B/08/17/18 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów,napraw…… 12:41 06-06-2018 Przetargi Szczegóły