Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
R-W II-0008/19 Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w lokalu mieszkalnym przy ul. Mysłowickiej 47a/18 w Katowicach. 14:15 16-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-M-0012/19 Dostawa dwóch dysków zewnętrzny 6 TB WD Desktop, USB 3.0 8.9 cm (3.5”)Power suppl, USB cable lub o zbliżonych parametrach technicznych dla Oddziału KWK „Makoszowy”. 13:34 16-05-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-S-0003/19 „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk”.” 13:34 16-05-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-B-0003/19: Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód” – części I – VI 13:26 16-05-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-CZOK-0004/19: Budowa stacji transformatorowo – rozdzielczej STR 6/0,5/0,4/0,23 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice” wraz z zapleczem sanitarno – magazynowym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi – etap I i II 13:11 16-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-BD -0008/19 – „Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 13:10 16-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-JM -0007/19 – ” Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych…” 12:55 16-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-S-0008/19-1 Legalizacja przyrządów pomiarowych dla SRK S.A. oddział KWK „Śląsk”, w tym: Część I Legalizacja metanomierzy interferencyjnych typu R-7; 12:42 16-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-B-0005/19 Wykonanie operatu wodnoprawnego, złożenie wniosku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pompowni zlokalizowanej na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze do odbiornika (z podziałem na 10 zadań) 12:41 16-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-WII-0006/19 „Zakup, dostawa i montaż wykładziny obiektowej z tworzywa sztucznego PVC na korytarzach i schodach wraz z przygotowaniem podłoża w budynku Dyrekcji i Cechowni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek I” i „Wieczorek II”, ul. Szopienicka 58 w Katowicach” 12:34 16-05-2019 Przetargi Szczegóły