Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK P- 2265–16A/18 – „Dostawa środków chemicznych do Stacji Uzdatniania Wody dla SRK S. A. Oddział w Rudzie Śląskiej, KWK Pokój I” 13:29 17-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK S/04A/18 – Remont pomp odwadniających typu PSZ dla SRK S.A. Oddział KWK Śląsk 11:26 17-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K 10/18 Wykonanie kosztorysu oraz projektów likwidacji… 11:24 17-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/16A/18 – Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński 11:04 17-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/15B/18 – „Ocieplenie budynku lampowni (łaźni, maskowni, dyspozytorni, administracji) SRK S.A. w Bytomiu Oddział  w Katowicach KWK „Boże Dary” 11:02 17-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD- 2265–28/18 – „Dostawa lamp górniczych nahełmnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 10:51 17-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/21/18/19 Zabudowa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”: Część I: Zabudowa rur DN 350 oraz DN 500 w szybie „Budryk”. Część II: Zabudowa rur DN 350 oraz DN 500 w szybie „Staszic”. 10:30 17-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK B/04/18 Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych powstałych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze 09:05 17-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-16/18- Dostawa kalendarzy na 2019 rok dla SRK S.A. i jej Oddziałów 07:37 17-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/16/18/19 – „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku, w tym: Zadanie 1 – Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn; Zadanie 2 – Przebudowa chodnika wodnego S, przebudowa odcinka łączącego chodnik wodny S z chodnikiem podosadnikowym oraz przebudowa osadnika nr 2; Zadanie 3 – Przebudowa Przekopu wodnego; Zadanie 4 – Przebudowa komory pomp” 13:17 14-09-2018 Przetargi Szczegóły