Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK C/01/18 – „Likwidacja budynku głównego przeróbki mechanicznej węgla oraz wykonanie częściowej przebudowy sieci C.O ,p.poż., wody pitnej i wykonanie częściowej przebudowy sieci elektroenergetycznej” w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu 08:48 09-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C– 2265 – 03A/18 Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic 14:13 08-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-01/18- Wywóz nieczystości komunalnych dla CZOK na 2018 rok 11:22 08-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/06/18 – „Dostawa sprężonego powietrza dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Jas-Mos” Oddział w Jastrzebiu – Zdroju” 10:48 08-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/17/17/18- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok Oddział KWK „Makoszowy”. 09:34 08-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-02A/18Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu na 2018r. 08:30 08-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-11/18pt. Remont wózków hamulcowych typu WHR-1/N produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r 08:16 08-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M– 2265 –19/18 Wykonywanie napraw, przeglądów i zabezpieczenia serwisowo-awaryjnego w zakresie cyfrowych aparatów rejestrujących 13:12 07-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-10A/18-Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych 13:10 07-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK/01/18 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników….. 08:01 07-03-2018 Przetargi Szczegóły