Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
ZP-JM-0012/19 Remont sieci ciepłowniczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” 12:53 01-10-2019 Przetargi Szczegóły
RO-BD-0042/19 Dostawa krat pomostowych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 12:25 01-10-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-C-0008/19 „Dostawa części elektrycznych: 09:58 01-10-2019 Przetargi Szczegóły
Dostawa toreb narzędziowych dla elektromontera ( bez wyposażenia) dla SRK S.A. KWK Boże Dary w Katowicach 09:11 27-09-2019 Przetargi Szczegóły
R-KCL-0025/19 Wykonanie dokumentacji projektowej na likwidację szybu na terenie byłej kopalni Bolesław w Przygórzu na działce nr 206 AM1 obręb 0016 Wolibórz dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. 07:47 27-09-2019 Przetargi Szczegóły
R-K-0013/19-1 Wykonanie napowietrznej linii zasilającej pompownię w niecce cieku Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział – KWK „Krupiński” w Suszcu w 2019r. 06:45 27-09-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0032/19 Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” 14:21 26-09-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-BZ-0001/19-1 Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019-2021 dla 7 części obejmujących: 11:22 25-09-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-JM-0008/19: Obsługa odmetanowania w SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” w 2019 roku 11:44 24-09-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-AZM-0005/19 – „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych: Część I w budynku mieszkalnym ul. Szewczyka 6 w Sosnowcu. Część II w budynku mieszkalnym ul. Poniatowskiego 1 w Czeladzi. Część III w budynku mieszkalnym ul. Ligonia 17/1 i 2 w Sosnowcu. 11:07 24-09-2019 Przetargi Szczegóły