Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK A/08/17 Likwidacja budynku straży pożarnej i pionu elektrycznego… 13:12 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/22B/17 „Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 13:09 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
BZ/04/17/18 – WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. 11:29 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
AZM/04/17/18 – Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U z 2017r.poz. 220 z późniejszymi zmianami) dla SRK S.A. w Bytomiu dla Oddziału w Bytomiu Administracji Zasobów Mieszkaniowych… 11:11 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K/07/17/18 Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego….. 10:54 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/46/17/18 – „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi w roku 2018” 10:49 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-44/17 – Likwidacja stacji paliw dla SRK S.A. 10:45 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K/04/17/18 – Opracowanie: Dodatek nr 5 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego KWK „Krupiński”… 10:37 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK/05/17 Rozbiórka wiaduktów… 10:33 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-05-17/18- Opr.dok.proj.-koszt.:Rekul.zbior.Hubertus 10:22 16-10-2017 Przetargi Szczegóły