Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/KWK C-OPG/ZO-2265-15/19 Dostawa materiałów związanych z profilaktyką przeciwpożarową wyrobisk górniczych Część I – Dostawa foli wentylacyjnej Część II – Dostawa tkaniny podsadzkowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. 10:50 09-05-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/KWK C-BHP/ZO-2265-14/19 Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczną) oraz pomiarów wydatku energetycznego na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. 07:44 09-05-2019 Przetargi Szczegóły
KWK K/25/18/19 „Rozbiórka 9 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia”. 10:56 08-05-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-BZ-0003/19- „Zakup 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem realizującym zliczanie, monitoring i wydruk podążający na 10 urządzeniach w oparciu o karty typu mifare bez ograniczenia ilości użytkowników z 3 letnią opieką informatyczną (imaitenance) oraz z pełną obsługą serwisową w systemie koszt za kopie/wydruk A4 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”. 10:06 08-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-KCL-0017/19-241900033-Wykonanie dokumentacji projektowej na likwidację szybu na terenie byłej kopalni Bolesław w Przygórzu na działce nr 206 AM1 obręb 0016 Wolibórz 08:51 08-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0029-19 Zakup wraz z dostawą zasilacza elektronarzędzi 10:05 07-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0026-19 Dostawa olejów i smarów 09:58 07-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0031-19 Zakup wraz z dostawą 3 szt. elektromagnesów ryglujących 07:11 07-05-2019 Przetargi Szczegóły
AZM/14/18/19 Remont dachu, przemurowanie kominów……. 13:45 06-05-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-BD-0002/19 „Dostawa materiałów górniczo – budowlanych …” 12:46 06-05-2019 Przetargi Szczegóły