Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
R- S–0005/19 Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Śląsk” 11:14 06-05-2019 Przetargi Szczegóły
R- C–0006/19-1 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących ze spalania węgla lokowanych w wyrobiskach na terenie Oddziału KWK Centrum w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 11:06 06-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-JM-0006/19 Malowanie kół linowych na wieży szybu Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” 11:02 06-05-2019 Przetargi Szczegóły
KWK C/17C/18/19 „Budowa rurociągu ….” 09:47 06-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-BD-0020/19 Dostawa książek i druków dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach 09:36 06-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0009/19-1 Świadczenie usług serwisowych, w tym: Część I – zestawu transportowego z wciągnikami typu PIOMA WJ-30 prod. FAMUR S.A. Część II- ciągnika spalinowego kolejki podwieszanej prod. FERRIT s.r.o. typu DLZ110F-II w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. 07:52 06-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0005/19-1 Naprawa i legalizacja przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej, w tym: Cześć I: Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: MTH -1A, uAS 3/4, MGS-Ox, Cześć II: Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: Microtector II G-460 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 07:50 06-05-2019 Przetargi Szczegóły
BZ/09/18/19 Wycena składników majątku….. 09:24 02-05-2019 Przetargi Szczegóły
KWK K/30/18/19 „3. Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia” 06:53 02-05-2019 Przetargi Szczegóły
Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego – wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego, na nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Boża Góra Lewa 63 06:49 02-05-2019 Przetargi Szczegóły