Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
R-CZOK-0009/19 „Naprawa kabla 6 kV relacji: rozdzielnia 6 kV R-01 pole nr 6 do rozdzielni 6 kV R-02 pole nr 3 dla Oddziału CZOK w Czeladzi” 14:05 30-04-2019 Przetargi Szczegóły
R-WII-0004/19 Dostawa źródeł światła i elementów instalacji elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” 13:54 30-04-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0004/19 – „Wykonanie projektu przebudowy przekopu …dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu 13:49 30-04-2019 Przetargi Szczegóły
R-PI-0008/19 – „Wykonanie projektu technicznego likwidacji szybu „Julian I” wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla SRK S.A. KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich” 13:47 30-04-2019 Przetargi Szczegóły
R-BZ-0006/19 „Świadczenie usług hostingowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” 13:46 30-04-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0011/19 „Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo-gumowych typu SAG w trakcie eksploatacji w górniczych wyciągach szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” 13:43 30-04-2019 Przetargi Szczegóły
AZM/16/18/19 Remont dachów, przemurowanie kominów, wymiana……. 12:06 30-04-2019 Przetargi Szczegóły
KWK W/06/18/19- „Likwidacja szybu „Wschodniego” wraz z wieżą szybową i obiektami budowlanymi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek I”. 12:00 30-04-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-K-0003/19 „Świadczenie usług związanych z dostawą sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” 10:12 30-04-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-S-0004/19 ,,Świadczenie usług serwisu, napraw i remontów systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej DGT Milenium wraz z urządzeniami towarzyszącymi, systemów łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, stojaków separacji iskrobezpiecznej wraz z urządzeniami końcowymi dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK „Śląsk” w 2019 i 2020 roku.” 08:02 30-04-2019 Przetargi Szczegóły