Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
RO-BD-0014/19-1 „Legalizacja oraz remont przyrządów pomiarowych dla określenia własności fizycznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 12:41 29-03-2019 Przetargi Szczegóły
RO-RY-0011/19 Dostawa środków higienicznych i sanitarnych dla SRK S.A. KWK „Rydułtowy I” 12:11 29-03-2019 Artykuł Szczegóły
KWK W/WR/07/18/19 „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Oddział KWK „Wieczorek I”, świadczona przez COIG S.A. z siedzibą w Katowicach 11:56 29-03-2019 Przetargi Szczegóły
KWK M/25/18/19 Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 10:54 29-03-2019 Przetargi Szczegóły
RO-RY-0010/19 Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. KWK Rydułtowy I 10:51 29-03-2019 Artykuł Szczegóły
KWK A/WR/01/18 „Świadczenie usług w zakresie odwadniania wyrobisk dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Anna” w Pszowie.” 10:42 29-03-2019 Przetargi Szczegóły
RO-JM-0021/19 Zakup narzędzi dla konserwatora sprzętu p-poż. wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. 10:12 29-03-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-CZOK-0002/19 – Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 10:02 29-03-2019 Przetargi Szczegóły
KWK M/21A/18/19 Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 09:20 29-03-2019 Przetargi Szczegóły
R-M-0009/19 Opracowanie dokumentacji kosztorysowych na remonty, koreferatów do dokumentacji projektowo-kosztorysowych na zwroty kosztów zabezpieczenia oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej rektyfikacji pionowej budynku mieszkalnego łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę z tytułu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego KWK „Makoszowy” Część I : Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej określającej zakres i koszt naprawy szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym obręb Przyszowice. Część II: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej określającej zakres i koszt naprawy szkód pochodzenia górniczego obręb Zabrze Część III: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej określającej zakres i koszt naprawy szkód pochodzenia górniczego obręb Paniówki Część IV: Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zwrotu kosztów zabezpieczenia na wpływy eksploatacji górniczej KWK „Makoszowy” Część V: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rektyfikację pionową budynku mieszkalnego łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i remont budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Szymały 46. 13:47 28-03-2019 Przetargi Szczegóły