Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
RO-P-0017/19 Kurs archiwisty zakładowego 10:48 09-04-2019 Przetargi Szczegóły
RO-KCL-0013/19 – 241900024- Świadczenie usług serwisowych metalowych regałów jezdnych Medros wraz z torowiskiem i podłożem, zabudowanych w budynku Archiwum SRK S.A. 09:49 09-04-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-M-0003/19 – „Rozbiórka mostu przenośnikowego obiekt 8.8, budynku zbiornika miału na szybkim załadunku obiekt 2.b.16 oraz kontenerów socjalnych, biurowych i magazynowych na zwale szybkiego załadunku obiekt 2.d.3 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 09:22 09-04-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0007/19-„Dostawa części zamiennych do pomp wysokociśnieniowych typu OW-250A\B” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. 07:46 09-04-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-C-0003/19 „ Roboty szybowe – wymiana zbrojenia szybowego w szybie Budryk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. 09:45 08-04-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/KWK C/TGW/ZO – 2265 – 9/19 Dostawa piasku budowlanego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. 08:44 08-04-2019 Przetargi Szczegóły
RO-KCL-001419 – Dostawa narzędzi oraz materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej 08:01 06-04-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-P-0001/19 – „Remont prądnicy sterującej maszyny wyciągowej szybu Wanda przedział II” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”. 10:57 05-04-2019 Przetargi Szczegóły
RO-BD-0013/19 „Dostawa łożysk dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 10:51 05-04-2019 Przetargi Szczegóły
R-W II-0003/19-„Projekt demontażu wyposażenia (maszyny i urządzenia górnicze) nadszybia i sortowni w zespole szybu „Pułaski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”, ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice wraz z kosztorysami inwestorskimi i kosztorysami nakładczymi”. 10:06 05-04-2019 Przetargi Szczegóły