Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/BZ-2265-16/18- Dostawa kalendarzy na 2019 rok dla SRK S.A. i jej Oddziałów 07:37 17-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/16/18/19 – „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku, w tym: Zadanie 1 – Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn; Zadanie 2 – Przebudowa chodnika wodnego S, przebudowa odcinka łączącego chodnik wodny S z chodnikiem podosadnikowym oraz przebudowa osadnika nr 2; Zadanie 3 – Przebudowa Przekopu wodnego; Zadanie 4 – Przebudowa komory pomp” 13:17 14-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-14B/18 „Zakup (dostawa) kostki betonowej B-20 wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos” 13:04 14-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK A/04/18- „Likwidacja 2 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji integralnie związanych z tymi obiektami. Zadanie 1. Likwidacja budynku sklepu z zamiennikami- ZZG Zadanie 2. Likwidacja istniejącej sieci ciepłowniczej posadowionej na estakadzie 2 x DN – 300.” 13:03 14-09-2018 Przetargi Szczegóły
kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych 12:57 14-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/12A/18 „Wielobranżowa dokumentacja techniczna stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum””. 12:23 14-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-22/18/19 Wykonywanie analiz fizykochemicznych, radiochemicznych i bakteriologicznych wód kopalnianych, zrzutowych, odbiorników powierzchniowych i osadów dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi 11:28 14-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/06A/18 „Remont pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“: CZĘŚĆ III i IV 10:42 14-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/14/18/19 Świadczenie usług kompleksowej obsługi informatycznej … 10:30 14-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II-2265-15A/18 „Wykonanie remontu wciągników pneumatycznych łańcuchowych PWŁ-10t dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II” 10:06 14-09-2018 Przetargi Szczegóły