Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/03A/17/18- Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży.. 18:19 12-10-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/15/17 – Roboty szybowe w Oddziale CZOK Część I – VI 17:04 12-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-08/17 Roboty dekarsko blacharskie, wymiana okien w częściach wspólnych, wykonanie iniekcji ścian i remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Dąbrowskiego 5 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych. 13:49 12-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK W – 2265-07/17- Oprac.projektu tech. likw.szybu „Wschodni” 13:25 12-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-20A/17- Dostawa baterii i akumulatorów 13:23 12-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K/08/17 – „Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”„Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” 13:18 12-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –13/17 Wykorzystanie Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego do wykonania kontroli stanu technicznego obmurza szybu wydechowego nieuzbrojonego Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” 13:10 12-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD– 2265 –14/17 Wykonanie badań wentylacyjnych i opracowanie odwzorowania komputerowego aktualnego stanu sieci wentylacyjnej dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. 12:59 12-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-49-17 „Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostolinijności torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami….” 12:35 12-10-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/44/17/18 – „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. 12:28 12-10-2017 Przetargi Szczegóły