Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK K/14/17/18 – Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej do instalacji zlokalizowanej na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”. 08:59 12-12-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K/15/17/18 – „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”. 08:44 12-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-22/17/18 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w latach 2018-2019 10:45 11-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-67/17/18Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza kopalnianego w 2018r dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” 08:29 11-12-2017 Przetargi Szczegóły
BZ/04/17/18 – WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. 14:57 08-12-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/35/17/18 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych…. 13:21 08-12-2017 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/21/17/18- „Remont kapitalny wentylatora głównego przewietrzania typu WPK 3,9 nr 2 w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Jas IV w SRK S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” 13:12 08-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-62/17/18 Wykonanie projektów technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla 12 obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu 12:40 08-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK-NZ-KWK B-2265-10A/17/18Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. 11:53 08-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-57/17 Zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2017 dla SRK S.A. Oddział CZOK 10:42 08-12-2017 Przetargi Szczegóły