Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK M/16/17/18 Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych…… 13:37 19-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/05/18 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych oraz urządzeń transportu specjalnego w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” CZĘŚĆ I – XI 12:58 19-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/04/18 Budowa nowej rozdzielni 6kV… 12:38 19-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M– 2265 –05/18 Zakup (dostawa) lutni stalowych oraz kształtek i uszczelek wraz z transportem i rozładunkiem 11:13 19-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/42/17/18 – „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2018 roku”. 11:04 19-03-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/57A/17/18 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego … 08:27 19-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-04/18- Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników KWK „Jas-Mos” na 2018r 11:16 16-03-2018 Przetargi Szczegóły
AZM/09/17/18 Wywóz nieczystości płynnych….. 07:27 16-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-01/18 Dokumentacje techniczno-kosztorysowe na likwidację obiektów infrastruktury 11:09 15-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/03/18 Wykonanie remontu zawieszeń naczyń i lin wyrównawczych 10:52 15-03-2018 Przetargi Szczegóły