Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
R- S–0015/19 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” 07:59 18-07-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-AZM-0004/19 Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych: Część I w budynku mieszkalnym ul. Krańcowa 2 w Bytomiu. Część II w budynku mieszkalnym ul. Krańcowa 4 w Bytomiu. Część III w budynku mieszkalnym ul. Krańcowa 8 w Bytomiu 13:12 17-07-2019 Przetargi Szczegóły
„Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych” dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I” RO-MW-0022/19 12:29 17-07-2019 Przetargi Szczegóły
RO-JM-0040/19 – Dostawa artykułów biurowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” 12:14 17-07-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-CZOK-0011/19: Likwidacja szybowej wieży wyciągowej szybu „Witold II” dla SRK S.A., Oddział CZOK w Czeladzi – etap I i II. 12:10 17-07-2019 Przetargi Szczegóły
Dostawa książek i druków dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”. RO-MW-0021/19 10:43 17-07-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-BZ-0007/19 Wykonanie kompleksowego remontu budynku biurowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 205 B. 09:55 17-07-2019 Przetargi Szczegóły
KWK K/34/18/19: „Rozbiórka 16 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia.” 08:15 17-07-2019 Przetargi Szczegóły
RO-JM-0039/19 – Badania i pomiar czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w 2019 r. 13:53 16-07-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-MY-0001/19 – „Wykonanie dokumentacji technicznej – projektów budowlano – wykonawczych (kosztorysami) likwidacji obiektów powierzchniowych wraz z wyposażeniem i przyłączami, wykonanie kosztorysów inwestorskich likwidacji obiektów zakładu B – KWK „Mysłowice” w tym: Część I-IV” 13:30 16-07-2019 Przetargi Szczegóły