Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
RO-KCL-001419 – Dostawa narzędzi oraz materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej 08:01 06-04-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-P-0001/19 – „Remont prądnicy sterującej maszyny wyciągowej szybu Wanda przedział II” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”. 10:57 05-04-2019 Przetargi Szczegóły
RO-BD-0013/19 „Dostawa łożysk dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 10:51 05-04-2019 Przetargi Szczegóły
R-W II-0003/19-„Projekt demontażu wyposażenia (maszyny i urządzenia górnicze) nadszybia i sortowni w zespole szybu „Pułaski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”, ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice wraz z kosztorysami inwestorskimi i kosztorysami nakładczymi”. 10:06 05-04-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/KWK C /TGW/ZO – 2265 – 10/19 Dostawa betonitów chodnikowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. 08:58 05-04-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0003/19 Czyszczenie cieku „C”– Pompownia „Pstrowski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 12:43 04-04-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/KWK C/TGW/ZO-2265-11/19 „Wykonanie pomiarów stężeń energii potencjalnej alfa i dawek lub mocy dawek promieniowania gamma” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” 12:14 04-04-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0008/19-„Dostawę dźwigarów szybowych do szybu „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 12:00 04-04-2019 Przetargi Szczegóły
RO-PI-0012/19 „Dostarczenie materiałów biurowych dla Oddziału KWK „PIEKARY I” 09:37 04-04-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0002/19Projekt rozbiórki budynku maszyny wyciągowej przedział północny przy szybie „Gigant” wraz z prawomocnym pozwoleniem na rozbiórkę. 09:16 04-04-2019 Przetargi Szczegóły