Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/44A/18/19 Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych na rok 2019 oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2019. 12:35 03-04-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0007/19.: „Naprawa rur” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi. 11:40 03-04-2019 Przetargi Szczegóły
KWK RY/WR/03/18/19 „Zawarcie umowy określającej szczegółowe zasady w zakresie rozliczeń, fakturowania oraz innych uwarunkowań koniecznych do realizacji dostaw energii elektrycznej” przez PGG S.A. do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Rydułtowy I” 09:38 02-04-2019 Przetargi Szczegóły
KWK M/17B/18/19 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. 08:31 02-04-2019 Przetargi Szczegóły
KWK BD/WR/02/18/19 „Dostawa energii elektrycznej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice – Wesoła I” zasilanych z rozdzielni 6kV STR-5”. 14:35 01-04-2019 Przetargi Szczegóły
CZOK/WR/05/18/19 „Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów wchodzących w skład oznaczonej części zakładu górniczego KWK „Mysłowice – Wesoła I” 13:00 01-04-2019 Przetargi Szczegóły
RO-CZOK-0018/19 Dostawa konsol i uchwytów kablowych 11:11 01-04-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/KWK C-TM/ZO-2265-6/19 „Wykonanie chemicznego czyszczenia wymienników” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” 08:32 01-04-2019 Przetargi Szczegóły
KWK/WR/01/18/19 „Usługi dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne… 13:44 29-03-2019 Przetargi Szczegóły
RO-BD-0014/19-1 „Legalizacja oraz remont przyrządów pomiarowych dla określenia własności fizycznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 12:41 29-03-2019 Przetargi Szczegóły