Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
RO-BD-0013/19 „Dostawa łożysk dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 10:51 05-04-2019 Przetargi Szczegóły
R-W II-0003/19-„Projekt demontażu wyposażenia (maszyny i urządzenia górnicze) nadszybia i sortowni w zespole szybu „Pułaski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”, ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice wraz z kosztorysami inwestorskimi i kosztorysami nakładczymi”. 10:06 05-04-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/KWK C /TGW/ZO – 2265 – 10/19 Dostawa betonitów chodnikowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. 08:58 05-04-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0003/19 Czyszczenie cieku „C”– Pompownia „Pstrowski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 12:43 04-04-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/KWK C/TGW/ZO-2265-11/19 „Wykonanie pomiarów stężeń energii potencjalnej alfa i dawek lub mocy dawek promieniowania gamma” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” 12:14 04-04-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0008/19-„Dostawę dźwigarów szybowych do szybu „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 12:00 04-04-2019 Przetargi Szczegóły
RO-PI-0012/19 „Dostarczenie materiałów biurowych dla Oddziału KWK „PIEKARY I” 09:37 04-04-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0002/19Projekt rozbiórki budynku maszyny wyciągowej przedział północny przy szybie „Gigant” wraz z prawomocnym pozwoleniem na rozbiórkę. 09:16 04-04-2019 Przetargi Szczegóły
R-M-0015/19 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a.”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy. 13:36 03-04-2019 Przetargi Szczegóły
CZOK/44A/18/19 Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych na rok 2019 oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2019. 12:35 03-04-2019 Przetargi Szczegóły