Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
BZ/03/18 Dostawa wody mineralnej 09:23 05-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-30A/18-Dostawa żarówek i świetlówek dla Oddziału CZOK 13:35 04-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK S-2265-12/18 – Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymanie czystości… 12:35 04-07-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/08/18 Część I – Zabudowa i uruchomienie systemu niezwłocznego powiadamiania Część II – Zabudowa i uruchomienie serwera synchronizacji czasu w SRK S.A. Oddział CZOK 12:27 04-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/11/18 Świadczenie usług dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” 09:10 04-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/05/18 „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.” 07:58 04-07-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/28/18 – „Dostawa materiałów elektrycznych” w ramach zadania „Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia „Pstrowski” 14:39 03-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-11/18 Dostawa prowadnic tocznych do naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” 13:49 03-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–35/18 Remont kapitalny wózka akumulatorowego platformowego o nośności 2 ton dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 12:10 03-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-07/18-Dostawy produktu ubocznego o właściwościach popiołu do wypełniania korków izolacyjnych przeciwwybuchowych, w wyrobiskach górniczych wraz z transportem do SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos”. 11:42 03-07-2018 Przetargi Szczegóły