Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/27/18 – „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 755 z późn. zm.) na wysokim, średnim i niskim napięciu dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.” 09:20 29-10-2018 Przetargi Szczegóły
KWK WII/03/18/19 – „Świadczenie usług gospodarczych (porządkowo-czystościowych) w okresie od 01.10.2018r. do 31.12.2019r. dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II” 08:06 29-10-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/11B/18 – „Wykonanie tamy wodnej na poz. 250 m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 07:20 29-10-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/28B/18 – „Dostawa materiałów elektrycznych” w ramach zadania „Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia „Pstrowski” w tym: Część I – Dostawa materiałów elektrycznych Część II – Dostawa czujników gazometrycznych 13:51 27-10-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/23A/18: Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych. Cz. I – IV 13:35 27-10-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/KWK C-KSRG/ZO-2265-64/18 Dostawa pomp dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum; Część I: Dostawa pompy pływającej, Część II: Dostawa pompy półszlamowej 14:00 26-10-2018 Przetargi Szczegóły
Wykonanie badań nieniszczących elementów 2-ch wentylatorów WPK 5,0 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy 11:59 26-10-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/14A/18/19 Świadczenie usług kompleksowej obsługi informatycznej dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” wraz z utrzymaniem sprawności technicznej eksploatowanego sprzętu informatycznego” w latach 2018-2019 09:46 26-10-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/WR/02/18 Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy na 2018 rok, … 16:38 25-10-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/13/18 Wykonanie badania stanu technicznego…… 14:01 25-10-2018 Przetargi Szczegóły