Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
R-B-0003/19 Wykonanie opracowania pt.: Ekspertyza dotycząca wpływu likwidacji szybów Andrzej III i Andrzej IV w SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze-Wschód” na kształtowanie warunków wodnych w górotworze, pod kątem zagrożenia wodnego dla czynnej kopalni TAURON Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze 13:53 26-03-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-M-0005/19 – „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku” 10:12 26-03-2019 Przetargi Szczegóły
KWK C/29/18/19 Likwidacja 4 obiektów … 07:19 26-03-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/KWKC-OPG/ZO-2265-5/19 „Wykonanie przeglądu oraz naprawy wózków widłowych wraz z badaniem odbiorczym przeprowadzonym przez Inspektora UDT” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 10:24 25-03-2019 Przetargi Szczegóły
R-JM-0005/19 Dostawa kostki betonowej (betonitów prostopadłościennych) klasy B-15 lub B-20 wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos” 09:14 25-03-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II–2265–33/18 Zaprojektowanie i wykonanie uchylnych (demontowalnych) pomostów roboczych do zabudowy na głowicy naczynia północnego w przedziale klatkowym szybu „Roździeński” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” 10:50 22-03-2019 Przetargi Szczegóły
KWK S/13/18/19 – „Wykonanie tam izolacyjnych w celu realizowania procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk” Część I – Wykonanie 9 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej ze środków mineralnych szybkowiążących Część II – Wykonanie 21 tam izolacyjnych z kostki betonowej” 10:45 22-03-2019 Przetargi Szczegóły
BZ/10A/18/19 – „Wynajem długoterminowy samochodów osobowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” 11:53 21-03-2019 Przetargi Szczegóły
Dostawa sprzętu spawalniczego i środków ochron osobistych spawacza ” w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej, Kopalnia Węgla Kamiennego „Śląsk” 11:31 21-03-2019 Przetargi Szczegóły
R-BZ-0004/19 Wdrożenie bezpiecznego systemu telefonii VoIP realizowanej w sieci wewnętrznej SRK (odseparowanej od sieci Internet) dla jednostek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 11:14 21-03-2019 Przetargi Szczegóły