Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK W II–2265–33/18 Zaprojektowanie i wykonanie uchylnych (demontowalnych) pomostów roboczych do zabudowy na głowicy naczynia północnego w przedziale klatkowym szybu „Roździeński” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” 10:50 22-03-2019 Przetargi Szczegóły
KWK S/13/18/19 – „Wykonanie tam izolacyjnych w celu realizowania procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk” Część I – Wykonanie 9 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej ze środków mineralnych szybkowiążących Część II – Wykonanie 21 tam izolacyjnych z kostki betonowej” 10:45 22-03-2019 Przetargi Szczegóły
BZ/10A/18/19 – „Wynajem długoterminowy samochodów osobowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” 11:53 21-03-2019 Przetargi Szczegóły
Dostawa sprzętu spawalniczego i środków ochron osobistych spawacza ” w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej, Kopalnia Węgla Kamiennego „Śląsk” 11:31 21-03-2019 Przetargi Szczegóły
R-BZ-0004/19 Wdrożenie bezpiecznego systemu telefonii VoIP realizowanej w sieci wewnętrznej SRK (odseparowanej od sieci Internet) dla jednostek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 11:14 21-03-2019 Przetargi Szczegóły
RO-JM-0019/19 Zakup gaśnic proszkowych wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. 08:16 21-03-2019 Przetargi Szczegóły
RO-JM-0018/19 Zakup węży tłocznych p-poż. wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. 08:01 21-03-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0016/19 Zakup elektronarzędzi wraz z osprzętem eksploatacyjnym 14:12 20-03-2019 Przetargi Szczegóły
RO-KCL-0011/19-24-24900020-Monitoring ścieków i wód powierzchniowych odprowadzanych z szybu „Anna” w Nowej Rudzie obejmujący określenie składu fizyko – chemicznego odprowadzanych wód. 12:44 20-03-2019 Przetargi Szczegóły
Badania i naprawa sprzętu ochronnego oraz pomiarowego 11:04 20-03-2019 Artykuł Szczegóły