Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK B/08/17/18 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów,napraw…… 13:42 02-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/43A/17/18 – „Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK „Centrum” 12:51 02-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/41/17/18 Udzielanie świadczeń medycyny pracy….. 10:32 02-03-2018 Przetargi Szczegóły
AZM/08/17/18 – Część I: „Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków położonych na terenie miast Będzin, Sosnowiec, Czeladź, Bytom, Ruda Śląska, Radzionków” Część II: „Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie porządku i czystości wokół budynków mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. położonych na terenie gminy Wałbrzych i Boguszów Gorce” 09:37 02-03-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/49/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok: Części 1 – 9. 09:26 02-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M -2265-30/17/18 – „Remont i legalizacja przyrządów kontrolno-pomiarowych …” 07:51 02-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-9/18 Analiza zmian w sieci wentylacyjnej wraz z opracowaniem i aktualizacją modelu matematycznego dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w 2018 roku. 07:48 02-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/WR/08/17/18 – „Odwodnienie terenów bezodpływowych przy pomocy pompowni w rejonie Rowu Mszańskiego w Mszanie” w ramach realizacji zadania pn. „Naprawa szkody górniczej spowodowanej ruchem zakładu górniczego, polegająca na odwodnieniu niecki bezodpływowej przez pompownię Rów Mszański” 15:19 01-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–19/17/18 Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw systemów gazometrycznych w zakresie dotyczącym systemu bezpieczeństwa typu CST-40 w 2018r. dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” 12:27 01-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–05/18 Wykonywanie serwisów i bieżących napraw systemów zasilających urządzenia dyspozytorskie i łączności w 2018r. dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” 12:22 01-03-2018 Przetargi Szczegóły