Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
ZP-K-0007/19 – „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji wybranych obiektów budowlanych ZG wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”: Część I: 8 obiektów budowlanych Część II: 17 obiektów budowlanych Część III: 4 obiekty budowlane Część IV: 35 obiektów budowlanych” 12:26 16-07-2019 Przetargi Szczegóły
„Analiza techniczno – ekonomiczno – hydrogeologiczno – prawna możliwości dodatkowego odbioru przez PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba wód kopalnianych Kopalń zlikwidowanych lub likwidowanych: KWK „Pokój I”, KWK „Śląsk” i KWK „Kleofas” wraz z zakresem, harmonogramem niezbędnych robót oraz kosztami ewentualnego przedsięwzięcia”. 12:05 16-07-2019 Przetargi Szczegóły
RO-JM-0038/19 – Zakup przenośnych akcesoriów (mierników) do wykonywania dwuzakresowych pomiarów ciśnienia wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. 10:55 16-07-2019 Przetargi Szczegóły
RO-JM-0037/19 – Zakup sprzętu do pobierania prób powietrza wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. 10:51 16-07-2019 Przetargi Szczegóły
RO-JM-0036/19 – Wykonanie badań wraz z opinią rzeczoznawcy, w zakresie przewietrzania wentylacją lutniową rząpia szybu Jas IV i chodnika wodnego poz. -240, z wykorzystaniem różnicy potencjałów na tamach wentylacyjnych (bez wentylatorów lutniowych) dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. 10:44 16-07-2019 Przetargi Szczegóły
RO-JM-0035/19 – Zakup węży gumowych dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos”. 10:40 16-07-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-WII-0007/19 – „Likwidacja Szybu „Pułaski” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”: Zadanie 1. Likwidacja górniczych wyciągów szybowych oraz likwidacja wyposażenia szybu Zadanie 2. Likwidacja poprzez zasypanie rury szybowej oraz wykonanie płyty zabezpieczającej na zrębie” 10:14 16-07-2019 Przetargi Szczegóły
R-BD -0010/19 -1 – „ Naprawa dachu rozdzielni głównej 6 kV dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 12:17 15-07-2019 Przetargi Szczegóły
R-KCL-0016/19„Rozbiórka budynku mieszkalnego w Jankowicach w Gminie Świerklany, budynku stróżówki w Rybniku i budynku gospodarczego (stodoła) w Radlinie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” 12:10 15-07-2019 Przetargi Szczegóły
RO-CZOK-0001/20 Pomiar zagrożenia radiacyjnego 11:32 15-07-2019 Przetargi Szczegóły