Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK C-2265-26/18 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 13:16 17-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/01/18 „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. 13:05 17-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KAK C – 2265 – 12/18 – Dostawa urządzeń małej mechanizacji dla SRK S.A. Oddz. KWK ‚Centrum” 4 części 12:41 17-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-04/18 Wymiana przekładników prądowych w polu dopływowym STR 6/0,5/0,4/0,23 kV pompowni głębinowej „Paryż”. 12:40 17-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK B/08/17/18 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów,napraw…… 12:40 17-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-09/18Dostawa akumulatorów do lamp dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi. 12:39 17-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-19/18 „Dostawa zestawów naprawczych kabli dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” 12:19 17-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-08/18-Analiza stanu Zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w wyrobiskach dołowych SRK S.A. Oddz. KWK „PokójI” 11:43 17-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-15/18Dostawa materiałów do budowy tam, korków i prowadzenia prac profilaktycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w tym: Część I: Dostawa piasku do betonu Część II: Dostawa piasku podsadzkowego I klasy 11:16 17-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/06/18- „Likwidacja obiektów powierzchniowych zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu- budynek stołówki „Krokiet” ob.77” 10:37 17-05-2018 Przetargi Szczegóły