Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK J-M/12A/18 Remont kapitalny wentylatora …. 11:33 16-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/02A/18 Remont dachu budynku Dyrekcji 10:50 16-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK–2265–39/18 Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2018r. 14:28 13-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWKW II-2265-03/18-„Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostolinijności torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu „Pułaski” oraz pomiar wychylenia trzonu wieży szybowej, zgodnie z § 542 ust.2, Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.” 14:28 13-07-2018 Przetargi Szczegóły
AZM/11/18 Część I: Remont dachu….Część II: Remont dachu…, Część III: Remont dachu…, Część IV: Remont dachu…, Część V:Remont dachu…, Część VI: Remont dachu.. 13:48 13-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK–2265–33A/18Projekt modernizacji sieci kablowej 6 kV dla SRK S.A. Oddział CZOK. 13:38 13-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK–2265–40/18 Dostawa pompy PSz125 w ramach zadania „Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia Pstrowski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 13:16 13-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M 2265-39/18Rozbiórka pomostu przenośnikowego 9.6 oraz stacji przesypowej 9.5 i 9.7 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy 13:05 13-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK–2265–25/18/19 Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi 12:52 13-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/30B/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum””… I, II CZĘŚCI 12:44 13-07-2018 Przetargi Szczegóły