Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
RO-PI-0005/19 ZAKUP EKSPRESU CIŚNIENIOWEGO 09:11 07-03-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-B-0002/19 – Zawarcie umowy o współpracy i świadczeniu usług pomiędzy SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze – Wschód” a TAURON Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze” 07:52 07-03-2019 Przetargi Szczegóły
R-M-0001/19-1 Naprawy serwisowe i legalizacja wagi samochodowej GRANIT typ ZT 261/95 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 07:31 07-03-2019 Przetargi Szczegóły
„Badanie sprzętu dielektrycznego dla sieci i urządzeń elektrycznych” będących w eksploatacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oddział KWK ”Wieczorek II” 08:03 06-03-2019 Przetargi Szczegóły
KWK M/22/18/19 – „Rozbudowa obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim w ciągu DK 44 oraz rozbiórka progu wodnego wraz z budową umocnienia fragmentu cieku potoku Chudowskiego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 08:01 06-03-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0009/19 Regeneracja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego 12:55 05-03-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-61A/18/19-Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. 12:34 05-03-2019 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/19/18/19 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego na powierzchni  dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju: 13:36 04-03-2019 Przetargi Szczegóły
CZOK/43/18/19 – „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w latach 2019 – 2020.” 13:35 04-03-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-K-0001/19 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. 10:29 04-03-2019 Przetargi Szczegóły