Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
„Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Oddziału SRK S.A. KWK Wieczorek II” 10:53 11-01-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK–2265-17A/18/19 Prowadzenie pomiarów i obserwacji makroskopowej na terenie byłego obszaru górniczego „Siersza” w latach 2019-2021. 09:37 11-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK S/09/18/19 Świadczenie usług gospodarczych (porządkowo-czystościowych) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej w latach 2019-2020” 09:13 11-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK BD/21/18/19 „Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. Przebudowa chodnika dojściowego do chodników wodnych wraz z przebudową czterostronnego skrzyżowania chodnika dojściowego z przekopem wydobywczym i przecinką kolektora”. 08:55 11-01-2019 Przetargi Szczegóły
BZ/05/18/19 Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i urządzeń do transmisji danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 08:34 11-01-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K -2265-32A/18/19 – Świadczenie usług w zakresie wykonywania awaryjnych remontów elektrycznych pomp zatapialnych dla SRK oddział KWK „Krupiński” w roku 2019- Remont pomp typu MSV-80-224LW290 produkcji METALCHEM. 08:29 11-01-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/AZM – 2265–11/18/19 – „Świadczenie usług kominiarskich…” 08:18 11-01-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–46A/18/19 Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum na lata 2019-2020 07:55 11-01-2019 Przetargi Szczegóły
311900001 Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie przeciwpożarowym na terenie Oddziału KWK „Rydułtowy I” w 2019 r. 06:55 11-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK C/19/18/19- Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2019 roku- CZĘŚĆ I- IX 14:57 08-01-2019 Przetargi Szczegóły