Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
RO-KCL-0004/19 – 241900010 Dostawa aktualizacji dostępu do oprogramowania mapa SG firmy MAPSOFT – dla dwóch użytkowników na 2019r. 07:42 25-02-2019 Przetargi Szczegóły
„Dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawa butli i gazów wzorcowych – kalibrujacych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk“, w tym: Część I – Dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawą butli, Część II – Dostawa gazów wzorcowych – kalibrujących. 13:48 22-02-2019 Przetargi Szczegóły
CZOK/33/18/19 „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Oddziału CZOK na 2019 rok 12:11 22-02-2019 Przetargi Szczegóły
R-WII-0002/19 – Wykonanie generalnego remontu pomp zatapialnych typu PSZ-125 12:39 21-02-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-JM-0002/19 Wymiana liny wyrównawczej ….. 11:18 21-02-2019 Przetargi Szczegóły
Dostawa wzorców gazowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II” 09:46 21-02-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-S-0001/19: Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, okresowych i odbiorów technicznych urządzeń i maszyn w sieciach elektroenergetycznych dla SRK S.A., Oddział KWK „Śląsk” w 2019 r. Część I i II 08:38 21-02-2019 Przetargi Szczegóły
Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2019 roku 07:18 21-02-2019 Przetargi Szczegóły
BZ/02/18 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. w 2018r.: Część I – Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk” Część II – Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek II” 13:04 20-02-2019 Przetargi Szczegóły
Wykonanie i dostawa rury ssawnej segmentowej ø300mm krótkiej oraz rury ssawnej segmentowej ø300mm długiej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. 12:26 20-02-2019 Przetargi Szczegóły