Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK/11/18/19 -„Budowa systemu odwodnieniowego niecki bezodpływowej tzw. Niecki Montometu w Piekarach Śląskich i Bytomiu obejmującego wykonanie rowów, zbiornika retencyjnego, wlotu dokowego, przepompowni wód oraz rurociągu grawitacyjnego i tłocznego na terenie miasta Piekary Śląskie – ETAP I”. 07:41 20-02-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-KCL-0001/19 – „Aktualizacja koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych w związku z zatopieniem zrobów byłej KWK „Siersza” w Trzebini wraz z opracowaniem studium wykonalności”. 13:54 19-02-2019 Przetargi Szczegóły
R-AZM-0002/19 ”Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 75 wraz z budynkiem gospodarczym będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A”. 13:28 19-02-2019 Przetargi Szczegóły
R-S-0002/19 „Dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” w 2019r.” 13:20 19-02-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK S-2265-37A/18/19-Określanie składu prób gazowych pobieranych przez zamawiającego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” 12:58 19-02-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0001/19 „Dostawa sond hydrostatycznych dla Oddziału CZOK w Czeladzi” 11:58 19-02-2019 Przetargi Szczegóły
RO-KCL-0003/19-1 Dostawa gazów technicznych w roku 2019 dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. 10:01 19-02-2019 Przetargi Szczegóły
R-BZ-0002/19 Wydanie i obsługa kart elektronicznych na posiłki profilaktyczne dla pracowników SRK S.A. 12:23 15-02-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/KWKC-DOP/ZO-2265-1/2019 – Deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń socjalnych: łaźni oraz szatni pracowniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum“ 10:01 15-02-2019 Przetargi Szczegóły
KWK/08/18/19- „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia na lata 2019-2020 dla Oddziałów SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnia Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.” 11:50 14-02-2019 Przetargi Szczegóły