Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/BZ–2265–26/18 Dostawa mebli biurowych w systemie YAR dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2018r.” 13:55 08-11-2018 Przetargi Szczegóły
Wymiana oleju TU-68 dla dwóch wentylatorów WPK-5,0 na szybie wentylacyjnym „Północny” 13:10 08-11-2018 Przetargi Szczegóły
Wykonanie badań okresowych aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń energetycznych zainstalowanych na powierzchni w KWK „Makoszowy” 13:04 08-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/AZM–2265–09/18/19„Dostawa węgla typu ekogroszek do kotłowni w budynku administracyjnym przy ul. Lompy 11 w Zabrzu” dla Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych w Bytomiu”. 12:48 08-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK–2265–41C/18/19Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 rok 12:42 08-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–45A/18/19„Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” na 2019 rok” 12:38 08-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–33A/18Dostawa mierników do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. 12:30 08-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–35/18 Dostawa układów nadzoru typu SAN 5-1 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK Boże Dary. 11:24 08-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II–2265–27/18 Dostawa dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK Wieczorek II w Katowicach: 1. rury stalowej kołnierzowej DN 100, PN 25 (2,5 MPa), dł. 3 m – 30 szt., 2. rury stalowej kołnierzowej DN 150, PN 25 (2,5 MPa), dł. 3 m – 160 szt. 11:24 08-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/BZ–2265–27/18 Część I – Dostawa 3 sztuk kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych Część II – dostawa 4 sztuk modułu podajnika kasetowego AM1 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu 11:23 08-11-2018 Przetargi Szczegóły