Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK C-2265-53/18/19„Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” na 2019 rok” 08:39 02-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK B/15/18/19 Wykonanie 5 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej… 11:44 31-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-18/18 „Zakup pompy zatapialnej, wirnikowej do wody z zanieczyszczeniami ciałami stałymi – dla kopalń w których występuje zagrożenie metanowe i wybuchem pyłu węglowego” dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” 10:46 31-12-2018 Przetargi Szczegóły
BZ/04/18/19 – Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów na 2019 rok 10:12 31-12-2018 Przetargi Szczegóły
KWK P/10/18/19 – „Świadczenie usług w zakresie wykonywania pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych dla potrzeb SRK S.A. Oddział w rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” z siedzibą w rudzie Śląskiej w latach 2019-20120: Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z serwisem maszyn wyciągowych, Część II: Lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli. Część III: Specjalistyczne badania elementów wyciągów szybowych.” 14:46 28-12-2018 Przetargi Szczegóły
PRZZ/1010-1 – Wyposażenie nieruchomości w 4 pojemniki na odpady komunalne o pojemności do 1200 l wraz z konserwacją, myciem i dezynfekcją dla oddziału SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju, zakład główny przy ul. Górniczej 1 12:55 28-12-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/18A/18 „Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu” 13:21 27-12-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/18/18/19 Utrzymanie w sprawności ruchowej… 08:38 27-12-2018 Przetargi Szczegóły
PRZZ/1010 – Wyposażenie nieruchomości w 4 pojemniki na odpady komunalne o pojemności do 1200 l wraz z konserwacją, myciem i dezynfekcją dla oddziału SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju, zakład główny przy ul. Górniczej 1 08:36 27-12-2018 Przetargi Szczegóły
BZ/06/18 „Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniową” 12:55 21-12-2018 Przetargi Szczegóły