Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/KWKC-OPG/ZO-2265-2/19 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek. 09:07 11-02-2019 Przetargi Szczegóły
KWK W II/08/18/19 Rozbiórka estakady weglowej 07:05 11-02-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M– 2265 –70/18/19 – Wykonanie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji EMAG wykorzystywanych przez Stację Geofizyki Górniczej… 13:13 08-02-2019 Przetargi Szczegóły
KWK C/16B/18/19 – „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku – Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn” 11:04 08-02-2019 Przetargi Szczegóły
KWK M/WR/03/18/19 – „Świadczenie usług informatycznych na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji na rok 2019” 10:24 08-02-2019 Przetargi Szczegóły
KWK C/11/18 – „Wykonanie tamy wodnej na poz. 250 m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” 09:35 08-02-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–54/18/19 „Serwis, bieżące naprawy maszyn wyciągowych i urządzeń elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński” 07:21 08-02-2019 Przetargi Szczegóły
R-B-0001/19 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw bieżących oraz pogotowia awaryjnego w tym: Część I: maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, Część II: sprężarek, Część III: stacji wentylatorów głównego przewietrzania, w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w 2019 roku. 07:11 08-02-2019 Przetargi Szczegóły
KWK M/17A/18/19 2. Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. 11:42 07-02-2019 Przetargi Szczegóły
KWK M/18A/18/19 Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 11:36 07-02-2019 Przetargi Szczegóły