Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK C/21/18/19 Zabudowa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”: Część I: Zabudowa rur DN 350 oraz DN 500 w szybie „Budryk”. Część II: Zabudowa rur DN 350 oraz DN 500 w szybie „Staszic”. 09:29 06-11-2018 Przetargi Szczegóły
AZM/10A/18 Część I: Remont dachów….. Część II Remont dachów 14:06 05-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M -m 2265-61/18-Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. 12:23 05-11-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/10/18 – „Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+441-58+051 dla SRK S.A. Oddziału KWK Makoszowy”. 12:18 05-11-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/39/18 „Dostawa kołowrotu powietrznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Pompownia „Szombierki” 11:24 05-11-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/11A/18 Pomiar geometrii obudowy i elementów…… 09:12 05-11-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/18/18 Rozbiórka 7 obiektów budowlanych….. 13:43 02-11-2018 Przetargi Szczegóły
Wykonanie elektrycznej dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów ochrony przeciwporażeniowej na przepompowniach bezobsługowych WN-35 Górna i WN-35 Dolna dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 09:24 02-11-2018 Przetargi Szczegóły
Kurs p.t. „Dyspozytor gazometrii w zakładach górniczych eksploatujących w II, III, IV kat. zagrożenia metanowego” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu 13:36 31-10-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–28/18/19 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w 2019r. 12:16 31-10-2018 Przetargi Szczegóły