Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
R-CZOK-0042/19 Dostawa urządzeń elektromechanicznych, materiałów elektrycznych instalacyjnych, przekaźników, opraw do lamp i sprzętu dielektrycznego dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 12:52 12-09-2019 Przetargi Szczegóły
R-M-0021/19-1 Wykonanie legalizacji butli, wymiana uszkodzonych zaworów według wykazu, serwis i wymiana reduktorów typu ZG-1 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 12:52 12-09-2019 Przetargi Szczegóły
R-M-0022/19 Dostawa pochłaniaczy CO2 do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. 12:49 12-09-2019 Przetargi Szczegóły
R-BD-0014/19 Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w roku 2020. 12:47 12-09-2019 Przetargi Szczegóły
R-JM-0010/19 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń transportu bliskiego – szyb Jas II eksploatowanych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” 12:45 12-09-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0027/19 Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” 12:44 12-09-2019 Przetargi Szczegóły
R-K-0014/19 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Krupiński w 2020 r. 12:43 12-09-2019 Przetargi Szczegóły
R-JM-0011/19 Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCW wybranych pomieszczeń w budynku dyrekcji oddziału KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju 12:43 12-09-2019 Przetargi Szczegóły
R-JM-0012/19 Zmiana konstrukcji mocowania żaluzji obrotowych (pomiędzy kanałem wentylatora WPK 3,9, a kanałem do szybu Jas IV) do istniejącego napędu zarówno w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, wykonawczej, wymaganej dokumentacji zmian oraz fizycznego wykonania zmian dla Oddziału KWK „Jas-Mos” SRK S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. 12:42 12-09-2019 Przetargi Szczegóły
RO-CZOK-0038/19 Dostawa masywów gumowych, wkładów do sprzęgieł i uszczelniaczy gumowych. 10:29 12-09-2019 Przetargi Szczegóły