Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
RO-CZOK-0040/19 „Zakup naklejek do plombowania i opisu nastaw zabezpieczeń” 10:45 11-09-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-C-0005/19-1 „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2019 roku” w tym: Część I – Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Część II – Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu. 07:51 11-09-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-AZM-0004/19 Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych: Część I w budynku mieszkalnym ul. Krańcowa 2 w Bytomiu. Część II w budynku mieszkalnym ul. Krańcowa 4 w Bytomiu. Część III w budynku mieszkalnym ul. Krańcowa 8 w Bytomiu 13:47 10-09-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-KCL-0011/19 Rozbiórka budynku Dom Związkowca nr 5 oraz budynku budki parkingowej w Jaworznie, położonych na terenie byłego Ośrodka Wypoczynkowego TARKA wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 12:08 10-09-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0037/19 Naprawa żelbetowej konstrukcji wsporczej pod urządzeniem maszyny wyciągowej szybu „Budryk“ oraz konstrukcji ścian budynku wieży wyciągowej z zabezpieczeniem przejść w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu. 12:31 09-09-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0066-19 Pomiar wydatku energetycznego na stanowisku konserwator ds. powierzchni dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej 13:40 06-09-2019 Przetargi Szczegóły
R-M-0032/19 Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany pomostów w szybie Północny dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. 12:55 06-09-2019 Przetargi Szczegóły
KWKBD/865/2019 Dostawa separatorów dwustanowych dla SRK S.A. KWK BOŻE DARY w Katowicach 12:09 06-09-2019 Przetargi Szczegóły
KWKBD/864/2019 Dostawa baterii akumulatorów dla SRK S.A. Oddział KWK BOŻE DARY w Katowicach 11:46 06-09-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-C-0004/19: Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu-Miechowicach 10:04 06-09-2019 Przetargi Szczegóły