Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK WII-2265-42/18/19Usługi w zakresie transportu samochodowego i usług specjalistycznych sprzętem ciężkim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Część I: Samochody ciężarowe o ładowności 5t i 15t Część II: Ładowarka i koparko – ładowarka o mocy 150 kW Część III: Dźwig Polan 16 ton lub równoważny Część IV: Dźwig samochodowy 25 ton Część V: Podnośnik montażowy 18,3 m (zwyżka samochodowa) 12:44 31-01-2019 Przetargi Szczegóły
R-KCL-0001/19 „Wykonanie Ekspertyzy technicznej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: Zabezpieczenie skarpy między jarem J5 a jarem J6 hałdy 6/4 na Polu „Piast” w Nowej Rudzie dla SRK S.A. Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej” 12:31 31-01-2019 Przetargi Szczegóły
R-M-0003/19 – „Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin, obudów szybowych… 12:24 31-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK M/21/18/19 Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 12:18 31-01-2019 Przetargi Szczegóły
R-B-0003/19 „Zabezpieczenie ruchu sieci ciepłowniczej i wodociągowej na powierzchni zakładu górniczego w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego w 2019 roku dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. 12:06 31-01-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK – 2265–19/18/19 – Zakup i dostawa pompy szlamowej z układem sterowania i wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji 12:01 31-01-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-15/18/19 Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu 11:57 31-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK W II/12/18/19- „Obsługa technologiczna urządzeń oczyszczalni ścieków w Katowicach- Nikiszowcu od 1.01.2019r. – 31.12.2019r. dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek.” 13:06 30-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK WII/09/18/19: Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole i na powierzchni w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Wieczorek II” 12:08 30-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK/07/18/19 – „Rekultywacja hałdy przy ul. T. Boya-Żeleńskim 95 w Katowicach” 12:02 30-01-2019 Przetargi Szczegóły