Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK C/08/18 Roboty szybowe ….. 09:14 27-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-08/18 Remont i legalizacja wózków hamulcowych typu WHR-1 oraz WHR-1/N/78 produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2018r. 12:47 26-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/40/17/18 „Świadczenie usługi dyżurów lekarskich – dla potrzeb Oddziałów SRK S.A 12:40 25-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK P/07/17/18 – 1. „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w zakresie mierniczym, budowlanym i szkód górniczych” 08:52 25-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B–2265–8/18 Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo-garażowego oraz ogrodzenia na dz. Nr 390/2 przy ul. B. Chrobrego 23 w Brzeszczach dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach. 13:56 24-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/03/18 Wykonanie remontu zawieszeń naczyń i lin wyrównawczych 12:31 24-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK MY/WR/09/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie odwadniania wyrobisk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice” w Mysłowicach przez Polską Grupę Górniczą S.A. KWK „Mysłowice- Wesoła” 12:09 24-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-06/18 Część I: Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO i/lub Część II: Świadczenie usług serwisowych” układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS i/lub Część III: Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” 10:48 24-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-18/18-Wykonanie projektu wraz z dokumentacją oraz wycena dot.wymiany części infrastruktury sieci LAN…… 07:05 23-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-20/18-Wyk. projektu tech.likwidacji obiektów budowl. ZPMW wraz z kosztorysami inwest. dla SRK KWK „Makoszowy” 09:49 21-04-2018 Przetargi Szczegóły