Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK W/02/17 Wykonanie 14 tam izolacyjnych, 13:04 09-08-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/07/17 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego 10:38 09-08-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/14/17/18 – „Roboty budowlane w Oddziale CZOK Część I: Obniżenie budynku nadszybia szybu „Kolejowy I”, Część II: Naprawa dachu w budynku maszyny wyciągowej szybu „Bańgów”, Część III: Remont ścian zewnętrznych budynku nadszybia szybu „Ewa” – Etap II.” 09:26 09-08-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/17/17 – „ Dostawa rur stalowych Dn 350 z wykładką z polietylenu dla Oddziału SRK KWK „Centrum” … 08:01 08-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK–2265–32/17 – Przygotowanie GWSz do kontroli lin nośnych w zawieszeniach w Oddziale CZOK…. 13:11 07-08-2017 Przetargi Szczegóły
KWK MY/06/17 – Likwidacja szybu „Łokietek” wraz z wyposażeniem w SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach. 08:37 07-08-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/09/17 – „Rozbudowa rozdzielni 6 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Saturn” w Czeladzi, Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 08:06 04-08-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/13/17 Likwidacja 5 obiektów w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” 12:07 03-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-44/17 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego… 10:04 03-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK– 2265 -08/17 Likwidacja wyłączonego z eksploatacji kanału sieci cieplnej zasilającej siedzibę Oddziału i zespołu archiwów w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 10 wraz z wykonaniem naprawy infrastruktury drogowej w obrębie zlikwidowanego uzbrojenia podziemnego dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji. 09:42 03-08-2017 Przetargi Szczegóły