Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK P/07/17/18 – 1. „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w zakresie mierniczym, budowlanym i szkód górniczych” 15:25 06-12-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/10/17/18 – Część I: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” Część II: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Część III: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” 14:06 06-12-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/56/17/18 – Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń: 13:03 06-12-2017 Przetargi Szczegóły
KWK/04B/17/18 Świadczenie usług sprzętem ciężkim… 11:11 06-12-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/13/17/18 „Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego” 09:19 06-12-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/53/17/18 Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II….. 14:45 05-12-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/44/17/18 – „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. 13:50 05-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-17/17/18 „Wykonanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych … 12:28 01-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-56/17/18 Wykonanie dokumentacji technicznych przebudowy sieci wewnętrznych na zakładzie głównym wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących sieci na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: 1. Uporządkowanie wewnętrznej instalacji sprężonego powietrza oraz wody dołowej w związku z prowadzonymi pracami likwidacyjnymi obiektów na zakładzie KWK „Centrum” 2. Uporządkowanie wewnętrznych instalacji ciepłowniczej, wody pitnej i P.poż oraz ustalenie docelowo stacji wymienników dla w/w instalacji w związku z prowadzonymi pracami likwidacyjnymi obiektów na zakładzie KWK „Centrum” 09:53 01-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-11/17/18 „Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie gmin Wałbrzych, Boguszów – Gorce”. 14:28 30-11-2017 Przetargi Szczegóły