Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
BZ/05/18/19 Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i urządzeń do transmisji danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 08:34 11-01-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K -2265-32A/18/19 – Świadczenie usług w zakresie wykonywania awaryjnych remontów elektrycznych pomp zatapialnych dla SRK oddział KWK „Krupiński” w roku 2019- Remont pomp typu MSV-80-224LW290 produkcji METALCHEM. 08:29 11-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK K/32/18/19 „5. Rozbiórka 8 obiektów budowlanych …. 08:21 11-01-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/AZM – 2265–11/18/19 – „Świadczenie usług kominiarskich…” 08:18 11-01-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–46A/18/19 Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum na lata 2019-2020 07:55 11-01-2019 Przetargi Szczegóły
311900001 Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie przeciwpożarowym na terenie Oddziału KWK „Rydułtowy I” w 2019 r. 06:55 11-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK M/18A/18/19 Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 11:04 10-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK M/12A/18/19 – „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” 10:51 10-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK S/13/18/19 – „Wykonanie tam izolacyjnych w celu realizowania procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk” Część I – Wykonanie 9 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej ze środków mineralnych szybkowiążących Część II – Wykonanie 21 tam izolacyjnych z kostki betonowej” 14:22 09-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK W/05/18/19 Likwidacja wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami w rejonie szybu „Wschodni” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek I” 13:07 09-01-2019 Przetargi Szczegóły