Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/BZ–2265–03/18 – „Dostawa materiałów higienicznych …” 14:27 26-02-2018 Przetargi Szczegóły
AZM/01/18- „Wybór rzeczoznawców majątkowych- wykonanie operatów szacunkowych składników substancji mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. …” Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V 14:15 26-02-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/58/17/18 Likwidacja obiektów budowlanych… 10:51 26-02-2018 Przetargi Szczegóły
KWK MY/01/18- „Dokumentacja techniczna: Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych w KWK „Mysłowice” wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych wyszczególnionych obiektów budowlanych.” 09:07 26-02-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/14/17/18 „Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.” 08:49 26-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-01/18- Wymiana 2 lin nośnych fi 46 w górniczym wyciągu szybowym szybu JAS IV 08:47 26-02-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/01/18 – Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 14:35 23-02-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/13/17/18Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. 11:59 23-02-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/21/17/18 Badania okresowe elementów urządzeń… 11:19 23-02-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/20/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”. 09:21 23-02-2018 Przetargi Szczegóły