Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
RO-WII-0033/19 Serwis klimatyzatorów typu split dla Oddziału KWK Wieczorek II. 08:25 03-09-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-AZM-0006/19 Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych: Część I w budynku mieszkalnym ul. Kołłątaja 18 w Bytomiu. Część II w budynku mieszkalnym ul. Kołłątaja 20 w Bytomiu. Część III Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Młodopolska 7-9 w Gliwicach będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 08:18 03-09-2019 Przetargi Szczegóły
RO-KCL-0025/19 – Dostawa detektora wielogazowego dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji 12:06 02-09-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-BD-0004/19 „Wymiana rurociągu ociekowego …” 11:17 02-09-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-B-0006/19: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie rektyfikacji pionowej i remontu budynku szkoły – Gimnazjum nr 2 przy ulicy Lipowej 3 w Brzeszczach, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwolenia na budowę”. 09:38 02-09-2019 Przetargi Szczegóły
KWK K/33/18/19: „Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia.” 12:18 30-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-MW-0013/19 Wykonanie badania stanu technicznego obudowy szybu „Wschodni II” dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła I” z siedzibą w Katowicach 11:17 30-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-CZOK-0037/19 Wykonanie pomiarów charakterystyki wentylatorów głównego przewietrzania zabudowanych na pompowni stacjonarnej,,Pstrowski” przy szybie ,,Mikołaj” 10:49 30-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-P -0007/19-1 – Dostawa materiałów do utrzymania wyrobisk górniczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej… 10:16 30-08-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-WII-0009/19: Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących na stanowiskach pompowych, dostawę częsci zamiennych, podzespołów oraz wykonanie remontów podstawowych (kapitalnych) pomp stacjonarnych typu 25SH47/10 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowicach 08:58 30-08-2019 Przetargi Szczegóły