Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
ZP-M/0006/19 – ” Dostawa dwóch lokomotyw torowych dołowych o napędzie spalinowym dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku” 11:04 14-03-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0007/19-„Dostawa części zamiennych do pomp wysokociśnieniowych typu OW-250A\B” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. 10:51 14-03-2019 Przetargi Szczegóły
Dostawa łączników kątowych ŁKWh V29 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II” 08:18 14-03-2019 Przetargi Szczegóły
KWK K/34/18/19: „Rozbiórka 16 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia.” 13:56 13-03-2019 Przetargi Szczegóły
KWK K/33/18/19: „Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia.” 13:55 13-03-2019 Przetargi Szczegóły
R- C–0006/19 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących ze spalania węgla lokowanych w wyrobiskach na terenie Oddziału KWK Centrum w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum 13:43 13-03-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0003/19 Czyszczenie cieku „C”– Pompownia „Pstrowski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 13:43 13-03-2019 Przetargi Szczegóły
R- BD–0005/19 „Dostawa agregatu pompowego do mieszania i hydraulicznego tłoczenia zapraw ziarnistych i plastycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 13:42 13-03-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0008/19-„Dostawę dźwigarów szybowych do szybu „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 12:41 13-03-2019 Przetargi Szczegóły
RO-BD-0013/19 „Dostawa łożysk dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 08:46 13-03-2019 Przetargi Szczegóły