Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK P–2265-17/18/19 Serwis Stacji Uzdatniania Wody Dołowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w roku 2019. 12:42 08-01-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-43/18/19-„Świadczenie usług serwisowych i dostawa części zamiennych oraz bieżące naprawy urządzeń łączności telefonicznej produkcji DGT Gdańsk w 2019r. dla potrzeb SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” 12:39 08-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK B/14/18/19- „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, wentylatorów głównych oraz urządzeń elektroenergetycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”, część mechaniczna i elektryczna, w roku 2019. Część I: Część mechaniczna Część II: Cześć elektryczna.” 12:37 08-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK C/17B/18/19 „Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni …” 12:06 08-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK B/13/18/19 Świadczenie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK Brzeszcze Wschód 09:14 08-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK M/19/18/19 Drążenie wyrobisk chodnikowych …. 07:41 08-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK S/10/18/19- „Obsługa lampowni kopalnianej, magazynu, punktu wydawczego środków ochrony dróg oddechowych i przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz obsługę RCP na rzecz SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk”.” 12:51 07-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK K/WR/05/18/19 – Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych z terenu SRK S.A. oddział w Suszcu KWK „Krupiński” realizowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2, 43-267 Suszec 12:22 07-01-2019 Przetargi Szczegóły
KWK K/WR/04/18/19 – „Dostawa wody przemysłowej dla SRK S.A. oddział w Suszcu KWK „Krupiński” przez PGWiR S.A. w Jastrzębiu – Zdroju 11:54 07-01-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-29/18/19 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01) pochodzących z SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” wraz z dzierżawą pojemników KP-7 na rok 2019 13:07 04-01-2019 Przetargi Szczegóły