Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK P/10/18/19 – „Świadczenie usług w zakresie wykonywania pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych dla potrzeb SRK S.A. Oddział w rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” z siedzibą w rudzie Śląskiej w latach 2019-20120: Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z serwisem maszyn wyciągowych, Część II: Lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli. Część III: Specjalistyczne badania elementów wyciągów szybowych.” 14:46 28-12-2018 Przetargi Szczegóły
PRZZ/1010-1 – Wyposażenie nieruchomości w 4 pojemniki na odpady komunalne o pojemności do 1200 l wraz z konserwacją, myciem i dezynfekcją dla oddziału SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju, zakład główny przy ul. Górniczej 1 12:55 28-12-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/18A/18 „Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu” 13:21 27-12-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/18/18/19 Utrzymanie w sprawności ruchowej… 08:38 27-12-2018 Przetargi Szczegóły
PRZZ/1010 – Wyposażenie nieruchomości w 4 pojemniki na odpady komunalne o pojemności do 1200 l wraz z konserwacją, myciem i dezynfekcją dla oddziału SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju, zakład główny przy ul. Górniczej 1 08:36 27-12-2018 Przetargi Szczegóły
BZ/06/18 „Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniową” 12:55 21-12-2018 Przetargi Szczegóły
Wynajem i serwis kabin toaletowych do obsługi przepompowni zlokalizowanych na terenie Zabrza oraz Gminy Gierałtowice. 11:39 21-12-2018 Przetargi Szczegóły
PRZZ/0947 – 241800042 – Prenumerata Dziennika Gazeta Prawna dla SRK S.A. w Bytomiu Oddziału w Dąbrowie Górniczej kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w 2019 roku 09:54 21-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ?KWK K-2265-40/18/19-„Świadczenie usług w zakresie doraźnego udrażniania i czyszczenia ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi i komór oraz przepustów, przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński” 2019r.” 08:57 21-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK?NZ?KWK C-2265-49/18-Wykonanie dokumentacji technicznej rurociągów przeciwpożarowego i tłocznego azotu w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. 08:43 21-12-2018 Przetargi Szczegóły