Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK A/01/18 Likwidacja 18 obiektów budowlanych 12:02 05-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C -2265-04/18 – „Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo- gumowych typu SAG… 11:34 05-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK -2265-04/18 – „Wykonanie badań ilości i jakości materiału…” 11:28 05-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-19/18 „Dostawa zestawów naprawczych kabli dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” 11:02 05-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-5/18 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rektyfikację pionową budynku mieszkalnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ( z podziałem na 3 części) 11:00 05-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-08A/18 Remont i legalizacja wózków hamulcowych typu WHR-1 oraz WHR-1/N/78 produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2018r. 10:50 05-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK– 2265 –8/18 „Badanie okresowe instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz aparatury łączeniowej silnoprądowej i transformatorów olejowych 20/6/0,4kV zlokalizowanych w podstacji transformatorowo-rozdzielczej 20/6/0,4 kV w budynku przy ul Rymera w Rybniku” dla Oddziału SRK S.A. w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. 13:15 04-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-18/18-„Dostawa śrub i nakrętek ”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 08:16 04-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-02/18-Wymiana 4 szt. ochronników przepięć w Stacji 110/6kV „Boże Dary” 08:15 04-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-07/18-Modernizację 2 szt. pól pomiarowych w rozdzielni 6 kV R-1 dla SRK S.A. Oddz. KWK „Boże Dary” 08:04 04-06-2018 Przetargi Szczegóły