Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK C-2265-62/17/18 Wykonanie projektów technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla 12 obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu 14:54 12-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P–2265–1/18 Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz środków czystości dla pracowników Oddziału w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” w 2018r. 14:43 12-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K– 2265 –15/17/18 Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń w 2018 r. 11:31 09-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-3/18 Wykonanie projektu technicznego rozbiórki wraz z kosztorysem pomostu przenośnikowego 9.6 oraz stacji przesypowej 9.5 i 9.7, zlokalizowanej przy ul. Makoszowskiej 24 w Zabrzu” dla SRK. S.A. Oddział KWK Makoszowy 11:29 09-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK/-2265-01/18- Obsługa stacji transformatorowo-rozdzielczej 11:22 09-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–37/17/18 Badania i analiza zagrożenia pożarowego i pyłowego – wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. 09:42 07-02-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/12/17/18 Dostawa sprężonego powietrza (…) 14:33 06-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-05/18- Dostawa tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddz.KWK ‚Makoszowy” w 2018r. 14:19 05-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-59/17/18 „Świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej SRK S.A. od 01.04.2018r. do 31.12.2018r. z wyłączeniem obsługi prawnej zasobów mieszkaniowych i szkód górniczych.” 08:10 05-02-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/03A/17/18- Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży.. 10:45 02-02-2018 Przetargi Szczegóły