Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK W II–2265–34/18/19 Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w KWK „Wieczorek II” w 2019r. 13:20 11-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II–2265–36/18 Dostawa narzędzi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II, w tym: Część I: Urządzenia małej mechanizacji Część II: Pneumatyczne wciągniki łańcuchowe Część III: Urządzenia i akcesoria spawalnicze Część IV: Narzędzie górnicze, ślusarskie, pomiarowe 13:19 11-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265–49/18/19 Dostawa materiałów budowlanych do izolacji wyrobisk dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku, w tym: Część I – Piasek budowlany uziarnienie 0 – 2.0 mm, Część II – Cement portlandzki żużlowy typu CEMII/B-S 32,5R workowany, Część III – Kostka betonowa 38x25x13 cm. 13:17 11-12-2018 Przetargi Szczegóły
Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla Oddziału SRK S.A. KWK „Śląsk” 11:18 11-12-2018 Przetargi Szczegóły
Dzierżawa 2szt. urządzeń wielofunkcyjnych od 02.01.2019 do 31.12.2019r. lub do wyczerpania planowanej ilości kserokopii w okresie realizacji zamówienia” dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej 10:47 11-12-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/38A/18/19 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych….. 09:21 11-12-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/WR/01/18/19 – „Sprzedaż energii elektrycznej w wraz z usługą dystrybucji w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” przez Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. 13:55 10-12-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/WR/02/18/19 – Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do układów pomiarowo- rozliczeniowych i bilansowania energii elektrycznej i cieplnej systemu autorskiego AMARO firmy APP- Gliwice dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” 13:46 10-12-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/WR/01/18 – „Świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” 13:42 10-12-2018 Przetargi Szczegóły
Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie ppoż. w roku 2019 na terenie SRK S.A. Oddział KWK Brzeszcze Wschód 13:03 10-12-2018 Artykuł Szczegóły