Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK C-2265-09/18 „Pomiary geodezyjne na terenach przemysłowych głównego zakładu górniczego i terenie szybu Witczak KWK „Centrum” wraz z pomiarami urządzeń wyciągowych”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 09:09 18-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–15/18 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu 09:07 18-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/01/18 „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. 13:05 17-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KAK C – 2265 – 12/18 – Dostawa urządzeń małej mechanizacji dla SRK S.A. Oddz. KWK ‚Centrum” 4 części 12:41 17-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-04/18 Wymiana przekładników prądowych w polu dopływowym STR 6/0,5/0,4/0,23 kV pompowni głębinowej „Paryż”. 12:40 17-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-09/18Dostawa akumulatorów do lamp dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi. 12:39 17-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/16/17/18 – „Badania rzeczoznawcze, pomiary specjalistyczne maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych dla potrzeb ruchowych dla SRK Oddział KWK Krupiński” 14:58 16-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/11/18 – „Wykonanie tamy wodnej na poz. 250 m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” 13:18 16-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-08/18Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu w latach 2018 – 2019. 11:18 16-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-05/18 Remont zawieszeń liny nośnej typu SADEX WLK 6 dla Oddziału CZOK w Czeladzi. 10:45 16-05-2018 Przetargi Szczegóły