RO-BD-0014/19 Legalizacja oraz remont przyrządów pomiarowych dla określenia własności fizycznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”

Część I. Wzorcowanie anemometru wirnikowego RAW wraz  z wystawieniem świadectwa sprawdzania.
Część II. Legalizacja-sprawdzenie oraz remont podstawowy ręcznego anemometru skrzydełkowego typu A-1200Mxi.
Część III. Legalizacja mechanicznego Psychrometru Assmanna.

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Zapytania ofertowe
    • Termin składania ofert 20.03.2019
    • Godzina składania ofert 10:30

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian