RO-KCL-0011/19-24-24900020-Monitoring ścieków i wód powierzchniowych odprowadzanych z szybu „Anna” w Nowej Rudzie obejmujący określenie składu fizyko – chemicznego odprowadzanych wód.

Monitoring ścieków i wód powierzchniowych odprowadzanych z szybu „Anna” w Nowej Rudzie obejmujący określenie składu fizyko – chemicznego odprowadzanych wód.

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

https://efo.coig.biz/inquiries/show/d3886019-473b-4589-920f-979583b3aedd

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Zapytania ofertowe
    • Termin składania ofert 19.03.2019
    • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian