RO-KCL-0028/19 – Wykonanie opinii geologiczno-górniczej dla: 1. nieruchomości położonej w Stanowicach przy ul. Kościelnej 88, 2. nieruchomości położonej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kołłątaja 19

Wykonanie opinii geologiczno-górniczej dla:

1. nieruchomości położonej w Stanowicach przy ul. Kościelnej 88,

2. nieruchomości położonej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kołłątaja 19

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Zapytania ofertowe
    • Termin składania ofert 10.09.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian