RO-PI-0006/19 Dzierżawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. ODDZIAŁ KWK „PIEKARY I”

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w postępowaniu w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapraszam do składania ofert na dzierżawę 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”

Termin składania ofert upływa dnia: 22.02.2019 godz. 10:00

W celu złożenia oferty należy wypełnić elektroniczny formularz do którego link  znajduje się poniżej:

https://efo.coig.biz/inquiries/show/ede9c106-c32d-4e45-ac43-a95c8289daf6

Tel. kontaktowy w sprawach technicznych: Karol Wrodarczyk 32/71-71-643

WAŻNA INFORMACJA DLA OFERENTÓW:

Przed przystąpieniem do wypełniania elektronicznego formularza ofertowego  (EFO) proszę w pierwszej kolejności pobrać plik o nazwie: wyliczenia do oferty!!! (znajduje się on w dokumentach wymaganych do składania z ofertą) a następnie wprowadzić do EFO cenę końcową z pliku Excel.

    • Typ postępowaniaInny
    • Rodzaj postępowania Usługi

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian