RO-PI-0008/19 „Opracowanie projektu graficznego tablic informacyjnych, tabliczek przydrzwiowych oraz treści informacyjnych w formie folii OWV na okno wraz z ich wykonaniem i montażem dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” w Piekarach Śl.”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – informacja w załączniku

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFERENTOM ZA UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU!

Zapraszamy do składania ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

„Opracowanie projektu graficznego tablic informacyjnych, tabliczek przydrzwiowych oraz treści informacyjnych w formie folii OWV na okno  wraz z ich wykonaniem i montażem  dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” w Piekarach Śl.”

Termin składania ofert: do dnia 06.03.2019 godz. 9:00

Poniżej znajduje się link do formularza ofertowego:

https://efo.coig.biz/inquiries/show/24b023a9-4345-4fa1-ba73-50643afbd90b

    • Typ postępowaniaInny
    • Rodzaj postępowania Usługi

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian