RO-PI-0022/19 „Zakup wraz z dostawą klimatyzatorów przenośnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękujemy za udział w postępowaniu

 

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na:

„Zakup wraz z dostawą klimatyzatorów przenośnych  dla SRK S.A.

Oddział KWK „Piekary I”

Termin składania ofert upływa 09.07.2019 o godz. 10:00

Poniżej link do Elektronicznego Formularza Ofertowego (EFO):

https://efo.coig.biz/inquiries/show/56e5544b-d942-4aa9-aa71-db4907193fcc

    • Typ postępowaniaInny
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Zapytania ofertowe
    • Termin składania ofert 09.07.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian