RO-PI-0024/19 Zabezpieczenie budynku SITG Willa nr 3 przed dostępem osób trzecich.

Dziękujemy za udział w postępowaniu

w załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu pn. „Zabezpieczenie budynku SITG Willa nr 3 przed dostępem osób trzecich.”

Termin składania ofert upływa w dniu 15.07.2019 o godz. 10:30

Poniżej link do Elektronicznego Formularza Ofertowego:

https://efo.coig.biz/inquiries/show/5b549309-7549-4b8b-a611-3f865bc92517

    • Typ postępowaniaInny
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian