SRK/KWK C-KSRG/ZO-2265-64/18 Dostawa pomp dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum; Część I: Dostawa pompy pływającej, Część II: Dostawa pompy półszlamowej

Dostawa pomp dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum;
Część I: Dostawa pompy pływającej,
Część II: Dostawa pompy półszlamowej

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Zapytania ofertowe
    • Termin składania ofert 30.10.2018
    • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian